مقالات ترجمه شده

ناپدید شدن سربار گسترش پایه در ارقام پولی : آیا پازلی وجود دارد ؟

عنوان فارسی

ناپدید شدن سربار گسترش پایه در ارقام پولی : آیا پازلی وجود دارد ؟


عنوان لاتین

The missing spillover of base expansion into monetary aggregates: Is there a puzzle?

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 2919
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Journal of Macroeconomics
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ناتوانی ظاهری گسترش پایه پولی برای تاثیر بر رشد مالی در بحران مالی جهانی و بحران بدهی مستقل اروپایی را می توان به عنوان یک پازل درنظر گرفت . توضیح اجتمالی این است که بانکهای مرکزی از سیاستهای مالی غیر متعارف برای دنبال کردن اهداف دوگانه استفاده می کنند : برای پایداری سیستم مالی و تحریک اقتصاد . در حالی که رسیدن به هدف دوم ممکن است منجر به سربار مثبت پول پایه در رشد پول شود، این امر لزوما برای هدف اولیه صدق نمی کند . این مقاله به دنبال تمایز بین تاثیرات حذف یک مدل فضای وضعیت است که در آن پایه پولی برای تحریفات بوجود آمده از ناپایداری در بازارهای مالی توجیه شده است . ما فشاری را در بازارهای اوراق و پولی یافتیم، که به وسیله شاخصهای مختلف ارزیابی شده، و دارای تاثیرات قابل توجهی بر رابطه رشد پایه و رشد پول در امارات متحده است، اما در آمریکا اینگونه نیست .

چکیده لاتین

The seeming impotence of monetary base expansion to influence money growth during the global financial crisis and the European sovereign debt crisis, can be regarded as a puzzle. A possible explanation is that central banks have used unconventional monetary policies to pursue dual objectives: to stabilize the financial system and to stimulate the economy. While achieving the latter objective may result in a positive spillover of base money into money growth, this does not necessarily hold for the former objective. This paper aims to disentangle these effects by estimating a state space model in which the monetary base is adjusted for distortions arising from the instability in financial markets. We find that stress in money and bond markets, measured by various indicators, has significantly affected the relationship between base growth and money growth in the EA, but not in the US.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI