مقالات ترجمه شده

قدرت یک ارتباط مبتنی بر همکاری بین ارائه دهنده کمک فنی و تیم های پیشگیری جامعه : یک مطالعه همبستگی و طولی

عنوان فارسی

قدرت یک ارتباط مبتنی بر همکاری بین ارائه دهنده کمک فنی و تیم های پیشگیری جامعه : یک مطالعه همبستگی و طولی


عنوان لاتین

The power of a collaborative relationship between technical assistance providers and community prevention teams: A correlational and longitudinal study

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2892
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 24
نام مجله Evaluation and Program Planning
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پیش زمینه: به لحاظ تاریخی، اثرگذاری تلاش های مبتنی بر همکاری اجتماعی ترکیب شده است. در نتیجه تحقیقی باید برای درک بهتر عواملی انجام می شد که از اثرگذاری آنها پشتیبانی کند؛ تحقیقاتی تئوری و برخی از تحقیقاتی تجربی پیشنهاد می کنند که تامین کمک فنی یک عامل پشتیبان مهمی است. این مطالعه یک جنبه از کمک فنی را بررسی می کند که می تواند در پشتیبانی از اثرگذاری یکپارچه، ارتباط مبتنی بر همکاری بین ارائه دهنده کمک فنی و پیاده سازی راهنمای سایت مهم باشد. روش ها: به اندازه چهار سال و نیم داده از ارائه دهنده های کمک فنی و اعضای تیم پیشگیری از 14 تیم پیشگیری جامعه در پروژه PROSPER جمع آوری شدند. یافته ها: تحلیل های همبستگی اسپیرمن با داده طولی نشان می دهند که سطوح ارتباط مبتنی بر همکاری یک فاز از تیم مبتنی بر همکاری همراه با مشخصه های تیم داخلی عمل کننده در فازهای آتی، فعالیت می کنند. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آنند که تحقیق پیشگیری مبتنی بر همکاری جامعه باید ماهیت مبتنی بر همکاری ارتباط ارائه دهنده کمک فنی – تیم جامعه پیشگیری را در زمان طراحی و انجام فعالیت های کمک فنی در نظر بگیرد این قضیه می تواند برای ارزیابی پیوسته ی دینامیک های پشتیبانی از پیاده سازی با کیفیت مهم باشد.

چکیده لاتین

Background: Historically, effectiveness of community collaborative prevention efforts has been mixed. Consequently, research has been undertaken to better understand the factors that support their effectiveness; theory and some related empirical research suggests that the provision of technical assistance is one important supporting factor. The current study examines one aspect of technical assistance that may be important in supporting coalition effectiveness, the collaborative relationship between the technical assistance provider and site lead implementer. Methods: Four and one-half years of data were collected from technical assistance providers and prevention team members from the 14 community prevention teams involved in the PROSPER project. Results: Spearman correlation analyses with longitudinal data show that the levels of the collaborative relationship during one phase of collaborative team functioning associated with characteristics of internal team functioning in future phases. Conclusions: Results suggest that community collaborative prevention work should consider the collaborative nature of the technical assistance provider – prevention community team relationship when designing and conducting technical assistance activities, and it may be important to continually assess these dynamics to support high quality implementation.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI