مقالات ترجمه شده

نقش فرآیند راهبرد بازاریابی در رابطه بین عملکرد - نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط

عنوان فارسی

نقش فرآیند راهبرد بازاریابی در رابطه بین عملکرد - نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط


عنوان لاتین

The role of the marketing strategy process in the innovativeness-performance relationship of SMEs

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2888
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله Marketing Intelligence & Planning
نشریه Emerald
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف: هدف این مقاله بررسی نقش واسطه ای فرآیند راهبرد بازاریابی در رابطه بین نوآوری و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط می باشد طرح تحقیق/روش تحقیق/رویکرد: از تکنیک مدل سازی معادله ساختاری مربع حداقل جزئی برای تحلیل داده های برگرفته از شرکت های کوچک و متوسط برزیلی فعال در بخش نرم افزار استفاده شد. نوآوری بعنوان جنبه فرهنگی شرکت در نظر گرفته شد، که با پذیرش ایده های جدید مرتبط دانسته شده است. فرآیند راهبرد بازاریابی با توجه به دو بُعد آن تحلیل شد یعنی تدوین و اجرای راهبردهای بازاریابی. عملکرد سازمانی متغیرهایی بمانند بازار، عملکرد نوآورانه و مالی را دربر می گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که نوآوری بصورت مثبت بر عملکرد سازمانی از طریق فرآیند راهبرد بازاریابی اثر می گذارد. بصورت خاص، تدوین راهبردهای بازاریابی در رابطه بین نوآوری و عملکرد سازمانی وارد می شود. خود اجرا و پیاده سازی وارد این رابطه نمی شود. در مسیر تدوین← پیاده سازی بعنوان یک واسطه، تاثیر مثبت است یعنی تدوین بصورت مثبت بر پیاده سازی راهبردهای بازاریابی اثر می گذارد و این مسیر در رابطه بین نوآوری و عملکرد سازمانی واسطه می شود. بنابراین، نقش واسطه گری زمانی قوی تر است که مسیر تدوین-پیاده سازی در نظر گرفته شود و نه زمانی که فعالیت های تدوین و پیاده سازی راهبردهای بازاریابی بصورت جداگانه مدنظر قرار می گیرد. ارزش این تحقیق: این مطالعه با بحث در مورد نحوه اثرگذاری نوآوری بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط از طریق مرحله پی در پی فرآیند راهبرد بازاریابی در ادبیات موضوعی نقش آفرینی کرده است. این مطالعه، یکی از اولین مطالعاتی است که فعالیت های فرآیند راهبرد بازاریابی را بعنوان یک عنصر واسطه ای در رابطه عملکرد-نوآوری بررسی کرده است.

چکیده لاتین

Purpose – The purpose of this paper is to examine the mediating role of the marketing strategy process in the relationship between innovativeness and organizational performance in SMEs. Design/methodology/approach – The partial least squares-structural equation modeling technique was used to analyze data from Brazilian SMEs that belong to the software sector. Innovativeness was considered as a cultural aspect of the firm, which is related to being open to new ideas. The marketing strategy process was analyzed considering its two dimensions, i.e., formulation and implementation of marketing strategies. Organizational performance included variables of market, financial and innovation performance. Findings – The results show that innovativeness positively influences organizational performance through the marketing strategy process. Specifically, the formulation of marketing strategies mediates the relationship between innovativeness and organizational performance. Implementation by itself does not mediate this relationship. When considering the path formulation→implementation as mediator, the influence is positive, i.e., formulation positively influences the implementation of marketing strategies and this path mediates the relationship between innovativeness and organizational performance. Therefore, the mediating role is stronger when considering the formulation-implementation path than when taking into account the activities of the formulation and implementation of marketing strategies separately. Originality/value – This study contributes to the literature by discussing how innovativeness influences SMEs’ performance through subsequent stages of the marketing strategy process. This is one of the first studies to consider activities in the marketing strategy process as a mediator in the innovativenessperformance relationship and explore its sequence.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI