مقالات ترجمه شده

مدیریت شغلی سازمانی و سازگاری شغلی به عنوان مولفه های موثر بر موفقیت و نیت ترک در میان کارمندان چینی

عنوان فارسی

مدیریت شغلی سازمانی و سازگاری شغلی به عنوان مولفه های موثر بر موفقیت و نیت ترک در میان کارمندان چینی


عنوان لاتین

Perceived organizational career management and career adaptability as predictors of success and turnover intention among Chinese employees

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2884
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Journal of Vocational Behavior
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

بر اساس نظریه های ساخت شغلی و تبادل اجتماعی، تحقیق کنونی به بررسی اثرات مشترک و تعاملی ادراک مدیریت شغلی سازمانی و سازگاری شغلی با شاخص های موفقیت شغلی (به عنوان مثال، حقوق و رضایت شغلی) و نگرش های کاری (یعنی نیت ترک) در بین 654 کارمند چینی می پردازد. نتایج نشان دادند که سازگاری شغلی نقش مهمی در پیش بینی حقوق پس از کنترل برای اثرات متغیرهای جمعیت شناختی و مدیریت شغلی سازمانی درک شده ایفا می کند. همچنین مشخص شد که هر دو مدیریت شغلی سازمانی ادراک شده و سازگاری شغلی بصورت منفی با نیت ترک مرتبط هستند. نتایج همچنین نشان دادند که سازگاری شغلی، روابط بین مدیریت شغلی سازمانی درک شده و رضایت شغلی را تعدیل می کند به طوری که این رابطه مثبت در میان کارکنانی با سطح بالاتری از سازگاری شغلی قوی تر است. در حمایت از مدل واسطه تعدیل شده، برای کارکنانی با سطح بالاتری از سازگاری شغلی، اثر غیر مستقیم مدیریت شغلی درک شده بر روی نیست ترک از طریق رضایت شغلی قوی تر است. این یافته ها نتایج مهمی در مورد موفقیت شغلی و نیت ترک دارند.

چکیده لاتین

Based on the theories of career construction and of social exchange, the current research examined the joint and interactive effects of perceived organizational career management and career adaptability on indicators of career success (i.e., salary and career satisfaction) and work attitudes (i.e., turnover intention) among 654 Chinese employees. The results showed that career adaptability played a unique role in predicting salary after controlling for the effects of demographic variables and perceived organizational career management. It was also found that both perceived organizational career management and career adaptability correlated negatively with turnover intention, with these relationships mediated by career satisfaction. The results further showed that career adaptability moderated the relationship between perceived organizational career management and career satisfaction such that this positive relationship was stronger among employees with a higher level of career adaptability. In support of the hypothesized moderatedmediation model, for employeeswith a higher level of career adaptability, the indirect effect of perceived career management on turnover intention through career satisfaction was stronger. These findings carry implications for research on career success and turnover intention.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI