مقالات ترجمه شده

شواهد تجربی وجود حباب های احتمالی در قیمت سهام های داد و ستد شده در بورس اوراق بهادار سائوپائولو

عنوان فارسی

شواهد تجربی وجود حباب های احتمالی در قیمت سهام های داد و ستد شده در بورس اوراق بهادار سائوپائولو


عنوان لاتین

Empirical evidence of the existence of speculative bubbles in the prices of stocks traded on the São Paulo Stock Exchange

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2871
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 43
نام مجله Contaduria y Administracion
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

حباب های قیمت به صورت: «وجود تفاوت های بارز و آشکار بین قیمت اصلی یک دارایی و قیمت آن در بازار» تعریف می شوند، و در این تحقیق، برای ارزش سهام در بازار بورس به کار می روند. مطالعات و تحقیقات انجام گرفته در این حوزه، حاکی از وجود حباب های قیمت در بازارهای مختلف و دارایی هایی داد و ستد شده در آنها هستند. تلاش های بسیار زیادی برای تعیین تاثیر این حباب ها بر شاخص قیمت سهام، صورت گرفته است؛ اما با اینحال، تحقیقات اندکی هستند که دارایی ها را به عنوان تمرکز اصلی مطالعه خود قرار داده اند. مطالعات انجام شده در مورد بازار بورس و اوراق بهادار برزیل، وجود حباب های قیمت درIBOVESPA ( شاخص بورس اوراق بهادار سائوپائولو) را تایید کرد.تمرکز این تحقیق، با در نظر گرفتن این نکته و فرض اینکه حباب های قیمت در بازار بورس برزیل وجود دارند، بر این سوال است:آیا شواهدی مبنی بر وجود حباب های قیمت در قیمت های سهام داد وستد شده در بازار بورس سائوپائولو وجود دارد؟ آزمون های اقتصادی در مورد 27 سهام متفاوت، و بسته به موقعیت آنها در مقاطع مختلف زمانی، از نیمسال اول سال 1990 تا سال 2010 انجام گرفت. ارزش اسمی سهام های انتخابی با استفاده از IPCA( شاخص قیمت مصرفی برزیل) و با توجه به مقادیر تورم، تعیین شد. ما برای تعیین وجود حباب ها در بین مقادیر بالقوه، مساوات در سود سهام، و ارزش بازار( قیمت پایان دوره) آنها از آزمونکوینتگرانت جوهانسون و یا آزمون علیّت(علت ومعلولی)گرنجر استفاده کردیم. یافته های اولیه حاکی ازوجود حباب ها در بین 20 سهام از 27 سهام مورد بررسی بودند، که ضریب اهمیتی برابر با 5 درصد داشتند. در بین 7 سهامی که حباب قیمت نداشتند، 6 عدد از آنها متعلق به موسسات تجاری بودند.در 5 مورد از این سهام ها، رابطه علیّت( علت و معلولی) گرنجر مشاهده شد که از ارزش بازار به سمت ارزش بالقوه کشیده می شد. یافته های این مطالعه، سازگار و همسو با تحقیقات انجام شده در گذشته هستند، و برای استفاده سرمایه گذاران، موسسات تجاری ، موسسات آموزشی، پیشخوان های دولت و تجّار، بسیار مفید هستند.

چکیده لاتین

Speculative price bubbles are defined as a significant deviation between an asset’s intrinsic value and its market value and in this paper it refers to stock values. Literature about the theme has noted the existence of bubbles in various types of markets and their respective assets. A great deal of effort has been directed toward identifying bubbles in stock price indices. However, few research endeavors focus on assets as the unit of analysis. Studies about stocks in Brazil have identified the presence of bubbles in IBOVESPA (São Paulo Stock Exchange Index). Given this context and assuming that the speculative bubbles are present in the Brazilian stock market, this research is focused on the following question: Is there evidence of the existence of speculative bubbles in stock prices traded on the São Paulo Stock Exchange? Econometric tests were performed on twenty-seven stocks, based upon their positions each semester, for the period between the first semesters of 1990 until the first semester of 2010. The nominal values of the selected stocks were adjusted for inflation by the IPCA (Brazilian Consumer Price Index). In order to identify the presence of bubbles, we applied the Johansen non-cointegration test and/or the Granger non-causality test between the intrinsic value, dividends and interest on equity capital, and the market value (semester closing price) of the stocks. The primary findings reveal a presence of bubbles in twenty of the twenty-seven stocks, at a5% significance level. Of the seven stocks not showing evidence of bubbles, six are financial institutions. In five stocks the tests reveal Granger causality stemming from the market value toward the intrinsic value. The study findings are consistent and contribute with previous research in the literature and, are useful for investors, financial institutions, academics, government agents, and traders.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI