مقالات ترجمه شده

روش شناسی مشارکتی برای مدیریت دانش ضمنی : کاربرد آن در تحقیقات علمی

عنوان فارسی

روش شناسی مشارکتی برای مدیریت دانش ضمنی : کاربرد آن در تحقیقات علمی


عنوان لاتین

A collaborative methodology for tacit knowledge management : Application to scientific research

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2867
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Future Generation Computer Systems
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

دانش ضمنی که به رویه و فوت و فن انجام کار (دانش فنی) اشاره دارد، برای درک و استفاده مجدد، ضروری می باشد چرا که در ذهن انسان ها جایگاه ویژه ای دارد. این دانش بیانگر مهمترین مولفه برای ارزیابی انسان و تیم های کاری است. جستجوی دانش ضمنی تنها از طریق تعامل با افراد مربوطه امکان پذیر است و این دانش از میان می رود اگر این فرد بدون مستند کردن معلومات خود، از کارش کناره گیری کند. از این رو، فراهم کردن یک محیط کاری مشارکتی مبتنی بر یک درک مشترک از حوزه کاری به منظور رسمیت بخشیدن به دانش فرد متخصص و به اشتراک گذاری نتایجشان ضروری می باشد. با این وجود، برخی موانع مربوط به عوامل فرهنگی و اجتماعی از قبیل ویژگی های شخصیتی، از به دست آوردن و طراحی یک مدل مفهومی خاص برای آن، جلوگیری به عمل می آورد. به منظور مقابله با این مسائل، ما یک روش شناسی دو مرحله ای کلی را پیشنهاد کرده ایم که در به دست آوردن دانش ضمنی فرد متخصص و مهارت های او، از عهده موانع ذهن انسان بر می آید، و اصلاحاتی را بنا می نهد تا به ارائه دانش مشترک دست پیدا کند. با در نظر گرفتن مدیریت تحقیقات علمی به عنوان یک مورد استفاده، ما روش شناسی پیشنهادی را به منظور رسمیت بخشیدن به دانش تحقیقات علمی مان در بستر حوزه تحقیقات شبکه و ارتباطات دنبال کردیم. بر اساس آنتولوژی (هستی شناسی) ایجاد شده، ما یک پایگاه (پلتفرم) وب معنایی ایجاد کرده ایم که امکان تفسیر مشارکتی دانش متخصصان در یک فرمت قابل تفسیر توسط کامپیوتر را فراهم می کند.

چکیده لاتین

Tacit knowledge, which refers to the know-how, is critical to understand and reuse since it is located in the human heads. It represents the foremost element for human and team evaluation. Seeking for tacit knowledge is achieved only by communicating with the concerned persons, which makes losing it axiomatic if people leave their work without documenting their know-how. Thus, providing a collaborative environment based on a common conceptualization of the domain to formalize the experts’ knowledge and to share their outcomes is required. However, some barriers pertaining to cultural and social factors such as personality traits impede capturing the conceptual model. To cope with these issues, we have proposed a generic two-step methodology that copes with human barriers when capturing the domain experts’ tacit knowledge, their skills, and seeds terms in order to converge to a common knowledge representation. Considering the scientific research management as a use case, we followed the proposed methodology to formalize our scientific research knowledge in the context of network and communication research field. Based on the generated ontology, we have developed a semantic web platform that allows collaboratively annotating experts’ knowledge in a computer interpretable format that can be shared and reused by human and machines. Our evaluation is based on end users’ quality of experience and feedbacks.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI