مقالات ترجمه شده

توضیح نئولیبرالیسم : "محرک های اجتماعی" در مدیریت زیست محیطی

عنوان فارسی

توضیح نئولیبرالیسم : "محرک های اجتماعی" در مدیریت زیست محیطی


عنوان لاتین

Accounting for neoliberalism : “Social drivers” in environmental management

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 2861
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله Marine Policy
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

الگوهای رایج رابطه انسان-محیط زیست در علم، سیاست و مدیریت زیست محیطی (ESPM)، تا حد زیادی برمبنای چارچوب محرک– فشار– وضعیت– آثار–واکنش (DPSIR)، در توانایی شان برای وارد کردن بینش هایی از علوم اجتماعی محیطی و علوم انسانی (ESSH) محدود می شوند. مرور ادبیات موضوع مربوطه نشان می دهد که محققان ESSH احتمالا این الگوها را بخاطر تقویت روندهای اجتماعی مشکل ساز بیشتر مورد انتقاد قرار دهند تا اینکه بعنوان ابزارهای تحلیلی بکار بگیرند. با این وجود، زبان چارچوب های ESPM می تواند برای توضیح دامنه وسیعتری از ملاحظات اجتماعی وفق داده شود. بعنوان مرحله نخست، این مقاله مفهوم "محرک ها" را برای تمرکز روی محرکهای اجتماعی بسط می دهد – یعنی، نیروهای عمده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که سیستم های اجتماعی-بوم شناختی را شکل می دهند. برای مثال، نئولیبرالیسم ممکن است بعنوان محرک اجتماعی مهمی نگریسته شود که بطور معناداری بر شیلات کوچک اثر گذاشته است. گرچه اهداف بوم شناختی و اقتصادی برای استراتژیهای نئولیبرال (مانند گرفتن سهام) خوش بینانه است، اثرات اجتماعی عموما مشاهده شده این سیاستها مطلوبیت کمتری دارد. این مقاله شرح می دهد که شاخص ها، اگر لازم شد، چگونه می توانند برای ارزیابی اثرات اجتماعی سیاست های نئولیبرال توسعه یابند طوری که بتوانند در کنار اثرات اقتصادی و بوم شناختی در یک ارزیابی یکپارچه تجزیه و تحلیل شوند. چنین شیوه ای می تواند به جلب توجه ESPM به نقش های حساس محرک های اجتماعی و شرایط اجتماعی در مسائل وابسته بهم اجتماعی و زیست محیطی کمک کند. تمرکز روی محرک های اجتماعی مسیر بالقوه ای برای پیوند دادن ESPM و ESSH، و همکاری بسوی اهداف متقابل پایداری زیست محیطی و رفاه بشر فراهم می کند.

چکیده لاتین

Prevailing models of the human–environment relationship in environmental science, policy, and management (ESPM), largely based on the Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR) framework, are restricted in their ability to incorporate insights from the environmental social sciences and humanities (ESSH). A review of related literature suggests that ESSH scholars are more likely to critique these models for reinforcing problematic social trends than employ them as analytical tools. Nevertheless, the language of ESPM frameworks can be repurposed to account for a broader range of social considerations. As a first step, this paper develops the concept of “drivers” to focus on social drivers – i.e., the major social, political, economic, and cultural forces that shape social–ecological systems. For example, neoliberalism may be viewed as a major social driver that has significantly affected small-scale fisheries. While the ecological and economic goals for neoliberal strategies (such as catch shares) are optimistic, commonly observed social effects of these policies are less favorable. This paper illustrates how, if needed, indicators can be developed to assess the social effects of neoliberal policies so that they may be analyzed alongside their economic and ecological effects in an integrated assessment. Such an approach may help draw ESPM attention to the critical roles of social drivers and social conditions in interrelated social and environmental problems. Focusing on social drivers offers a potential avenue for bridging ESPM and ESSH, and collaborating toward mutual goals of environmental sustainability and human wellbeing.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI