مقالات ترجمه شده

عوامل موثر بر میزان تولید سولفید در رودخانه لیچ ویتنام

عنوان فارسی

عوامل موثر بر میزان تولید سولفید در رودخانه لیچ ویتنام


عنوان لاتین

FACTORS EFFECT TO THE SULFIDE GENERATION RATE IN THE TO LICH RIVER, VIETNAM

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 2858
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
نشریه ARPN
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

در این مقاله شاخص کیفیت (WQI) به عنوان شاخص جهت ارزیابی سطح آلودگی کیفیت آب در رودخانه لیچ بکار میرود . در این مقایسه مهمترین عامت در تولید سولفید در کانال باز و سیستم لوله فاضلاب بررسی شده است . نتیجه نشان از رابطه نزدیک بین مقدار پتانسیل رودکس اکسیژن (ORP) و لگارتم {[S2-]/ [SO42-]}بوسیله ضریب همبستگی R2 = 0.6369 وجود دارد . فاکتورهای اثر گذار بر روی تولید سولفاید در رودخانه لیچ ( کانال باز ) ماده آلی (BOD5) و حالتهای زیست محیطی همچون ORP, pH, ، ودما (T) بود . مدل یافت شده در این مطالعه برای تخمین تولید سولفاید در رودخانه لیچ وابسته به فاکتور های متغییر همچون ORP, T, pH, BOD5 بوده که همبستگی با R2 = 0.9619 با در نظر گرفتن معادله : [S2-] = 0.0063 * ORP + 0.0427 * T - 4.371 * pH - 0.0012 * BOD5 + 31.87 تعیین گردید .

چکیده لاتین

In this paper, the water quality index (WQI) was used as an indicator to assess the pollution level of the water quality in the To Lich River. The comparison of most important factors on the sulfide generation in the open channel and pipe sewers system was presented. The result also denoted that the close relationship between Oxygen - Redox Potential (ORP) values and log {[S2-]/ [SO4 2-]} by correlation coefficient R2 = 0.6369. And surface water layer was the main source of To Lich River to produce sulfide by Sulfate Reducing Bacteria (SRB). The factors to affect the sulfide generation rate in the To Lich River (open channel) were organic matter (BOD5), and environmental conditions such as ORP, pH, and temperature (T). The found model in this study for estimating the sulfide generation from the To Lich River depended on the variables such as: ORP, T, pH, BOD5, with the correlation coefficient R2 = 0.9619, as follows: [S2-] = 0.0063 * ORP + 0.0427 * T - 4.371 * pH - 0.0012 * BOD5 + 31.87

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI