مقالات ترجمه شده

مدیریت فرآیندهای تجاری و مدیریت IT : از دست رفتن یکپارچگی

عنوان فارسی

مدیریت فرآیندهای تجاری و مدیریت IT : از دست رفتن یکپارچگی


عنوان لاتین

Business process management and IT management: The missing integration

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2833
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 32
نام مجله International Journal of Information Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اهمیت فرآیندهای تجاری و مرکزیت IT برای عملکرد سازمانی مدرن یک تمرکز ویژه در مدیریت فرآیندهای تجاری و مدیریت IT را می طلبد. با وجود محدوده گسترده مدیریت فرآیندهای تجاری با پوشش هر دو دامنه تجاری و IT، و تاثیر بسیار محسوس IT بر نوآوری های فرآیند، ارتباط بین مدیریت فرآیندهای تجاری و مدیریت IT تحت بررسی می باشد. با توجه به یک تحلیل از توانایی های فرآیندهای تجاری و چارچوب های حاکمیت IT و یافته ها از یک مطالعه موردی، ما نیاز به یکپارچگی افقی بین دو کارکرد مدریتی را برای ممکن ساختن پیوند تجاری-IT عملیاتی و راهبردی ارائه می کنیم. ما استدلال می کنیم که نقش IT در یک سازمان بر جهت یکپارچگی بین دو کارکرد و بنابراین انتخاب مکانیزم های یکپارچگی تاثیر می گذارد. با استفاده از یافته های مطالعه موردی، ما ارائه می کنیم که IT به صورت یک توامندساز تجاری به ترتیب برای یکپارچگی-های دنباله ای و دوسویه در سطح های برنامه ریزی عملیاتی و راهبردی طلبیده می شود. با توجه به استدلال منطقی، پیشنهاد می کنیم که IT به صورت یک محرک راهبردی برای یکپارچگی دوسویه در هر دو سطح لازم می باشد.

چکیده لاتین

The importance of business processes and the centrality of IT to contemporary organizations’ performance calls for a specific focus on business process management and IT management. Despite the wide scope of business process management covering both business and IT domains, and the profound impact of IT on process innovations, the association between business process management and IT management is under-explored. Drawing on a literature analysis of the capabilities of business process and IT governance frameworks and findings from a case study, we propose the need for horizontal integration between the two management functions to enable strategic and operational business—IT alignment. We further argue that the role of IT in an organization influences the direction of integration between the two functions and thus the choice of integration mechanisms. Using case study findings, we propose that IT as a business enabler respectively calls for sequential and reciprocal integrations at strategic and operational planning levels. Drawing on logical reasoning, we suggest that IT as a strategic driver necessitates reciprocal integration at both levels.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI