مقالات ترجمه شده

ارزیابی مکانیکی و دوام بتن خودتراکم تقویت شده با الیاف

عنوان فارسی

ارزیابی مکانیکی و دوام بتن خودتراکم تقویت شده با الیاف


عنوان لاتین

Mechanical and durability evaluation of fiber-reinforced self-compacting

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2828
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 24
نام مجله Construction and Building Materials
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

در این مقاله، بررسی خصوصیات مکانیکی و جنبه های دوام بتن خودتراکم تقویت شده با الیاف فولادی، مصنوعی و ترکیبی در معرض چرخه های تر و خشک شدن ارائه و مورد بحق قرار گرفته است. برنامه آزمایشی شامل دو فاز است. فاز I در بر گیرنده آزمایش ها بر روی نمونه ها برای کارایی، خصوصیات مکانیکی، نفوذ سریع کلر (RCP) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) می باشد. ارزیابی مشخصات مکانیکی شامل مقاومت های فشاری، خمشی و مقاومت کششی شکاف خوردگی و مدول الاستیسیته می شود. نمونه ها در فاز II در معرض چرخه های تر و خشک شدن قرار گرفتند و تاثیر رطوبت بر مشخصات مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. تمامی نمونه ها در فاز I به مقاومت فشاری مکعبی معادل 70±5 MPa دست یافتند. علاوه بر این، مشاهده شد که قرار گرفتن بتن خودتراکم تقویت شده با الیاف (FRSCC) در معرض چرخه های تر و خشک شدن زودهنگام مشخصات مکانیکی تمامی مخلوط ها را بهبود بخشید؛ افزایش مقاومت فشاری به میزان 10 MPa در مقایسه با نمونه هایی که در معرض این چرخه نبودند، مشاهده شد. ریزساختار بتن خودتراکم تقویت شده با الیاف مصنوعی (SyFRSCC) و بتن خودتراکم تقویت شده با الیاف فولادی با یکدیگر تفاوت دارند که تفاوت در مکانیزم های مقاومت در برابر ترک مربوط به هر کدام را توضیح می دهد.

چکیده لاتین

In this paper, an investigation of the mechanical properties and durability aspects of steel, synthetic, and hybrid fiber-reinforced self-compacting concrete exposed to early wet/dry cycles are presented and discussed. The experimental program consisted of two phases. Phase I involved tests on specimens for workability, mechanical properties, Rapid Chloride Penetration (RCP), and Scanning Electron Microscopy (SEM). The evaluation of mechanical properties included compressive, flexural and splitting tensile strengths, and modulus of elasticity. In Phase II, specimens were exposed to wet/dry cycles, and the effect of moisture on mechanical properties was investigated. All mixes in Phase I achieved a cube compressive strength of 70 ± 5 MPa. Furthermore, it was observed that exposure of Fiber-Reinforced Self-Compacting Concrete (FRSCC) to early wet/dry cycles improved the mechanical properties of all mixes; an increase in compressive strength of 10 MPa compared to non-exposed specimens was observed. The microstructure of Synthetic Fiber-Reinforced Self-Compacting Concrete (SyFRSCC) and Steel Fiber-Reinforced Self- Compacting Concrete (SFRSCC) was different, which explains the difference in their respective crackresistance mechanisms.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI