مقالات ترجمه شده

رفتار خمشی تیر های بتنی خود متراکم تقویت شده با آرماتور های الیافی فولادی

عنوان فارسی

رفتار خمشی تیر های بتنی خود متراکم تقویت شده با آرماتور های الیافی فولادی


عنوان لاتین

Flexural Behavior of Self-Compacting Concrete Beams Strengthened with Steel Fiber Reinforcement

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 2827
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله Journal of Building Engineering
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

بتن خود تراکمی الیاف فولادی (SFSCC) یک ماده ی نوآورانه است که می تواند تحت وزن خود در حالت تازه جریان یابد، در نتیجه هر گونه نیاز برای ارتعاش مکانیکی و پیچیدگی قالب بندی را حذف می کند، و از مزایای الیاف فولادی در حالت سخت شده بهره می برد. از این رو، این مطالعه عملکرد یک بتن خود متراکم (SCC) را تحت تاثیر افزودن فیلر ارزیابی می کند و سپس اثر افزودن الیاف فولادی (SF) بر رفتار خمشی، مقاومت کششی شکافتی، مقاومت فشاری، و مدول الاستیسیته را بررسی می کند. چهارده تیر بتن مسلح تحت بار های یکنواخت آزمایش شدند: دو مجموعه ی شش تایی از SCC ها (با و بدون SF ها) و دو بتن معمولی (NCs). ظرفیت نهایی، تغییر شکل، الگوی ترک، و حالت شکست ثبت شدند. نتایج تجربی و نظری مطابق با آئین نامه ی ACI 318 مقایسه شدند تا کارایی روش های ذکر شده برای پیش بینی مقاومت خمشی نمونه های SCC ارزیابی شود. نتایج آزمایش های انجام شده بر بتن های تازه تغییر شکل پذیری بالایی بدون سخت شدن نشان می دهد. علاوه بر این، مقاومت خمشی در تیر ها با افزایش مقاومت فشاری بتن، نسبت آرماتور فولادی طولی، و میزان SF افزایش می یابد.

چکیده لاتین

Steel fiber self-compacting concrete (SFSCC) is an innovative material that can flow underneath its own weight in the fresh state, thus eliminating any need for mechanical vibration and complexity of the formwork, and which employs the benefits of steel fibre addition in the hardened state. Hence, this study evaluated the performance of a selfcompacting concrete (SCC) under the effect of filler addition and then investigated the effect of steel fiber (SF) addition on flexural behavior, splitting tensile strength, compressive strength, and modulus of elasticity. Fourteen reinforced concrete beams were tested under monotonic loads: two sets of six SCCs (with and without SFs) and two normal concretes (NCs). Ultimate capacity, deflection, crack pattern, and mode of failure were recorded. The present experimental and theoretical results were compared in accordance with ACI 318 codes to assess the applicability of the aforementioned methods to predict the flexural strength of SCC specimens. The results of the tests carried out on fresh concretes indicate excellent deformability without blocking. Moreover, the flexural strength in beams increases with increasing concrete compressive strength, longitudinal steel reinforcement ratio, and SF amount.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI