مقالات ترجمه شده

تاثیر پودر سنگ معدنی بر استحکام خمشی بتن

عنوان فارسی

تاثیر پودر سنگ معدنی بر استحکام خمشی بتن


عنوان لاتین

Effect of quarry rock dust on the flexural strength of concrete

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 2825
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Case Studies in Construction Materials
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تاثیر نرمه معدن بر مقاومت خمشی بتن به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در این مقاله ارائه می گردد. بتن مورداستفاده با جایگزینی 25 و 100 درصدوزنی از شن توسط نرمه معدن تهیه گردید. بتن شن وماسه ای سنتی نیز به عنوان بتن مرجع برای مقایسه تهیه شد. نمونه میله های ساده 100 میلی مترمکعب و 100 × 100 × 500 میلی مترمکعب بااستفاده از مقاومت های بتن درمحدوده 25 تا 47 نیوتن برمیلی مترمربع برای سه سطح جایگزینی 0، 25 و 100 درصد به ترتیب برای دستیابی به مقاومت فشاری و خمشی درطول 28 روز تهیه شدند. از نتایج دیده می شود که مقاومت خمشی بتن با نرمه معدن 25 و 100 درصد درمقایسه با بتن بدون نرمه معدن به ترتیب 2 و 4.3 درصد بالاتر بود. با انجام تحلیل رگرسیون، فرمول های تجربی به شکل برای بتن با نرمه معدن به دست آمد. این روابط با استفاده از مقاومت فشاری بتن با فرمول های پیشنهادی با قواعد عملی ACI، BS و IS برای برآورد مقاومت خمشی مقایسه شدند. نشان داده شد که با افزودن نرمه معدن به بتن، استحکام خمشی آن بهبود پیدا می کند.

چکیده لاتین

The effect of quarry dust on the flexural strength of concrete has been experimentally studied and reported in this paper. Concrete used was prepared by replacing 25% and 100% of sand by weight with quarry dust. Also, conventional sand concrete was prepared as reference concrete for comparison. 100 mm cube and 100 ×100 ×500 mm plain beam specimens were prepared using concrete strengths ranging from 25 N/mm2 to 47 N/mm2 for the three replacement levels of 0%, 25% and 100% to obtain the compressive and flexural strengths respectively at 28 days. From the results, it was observed that the flexural strength of concrete with 25% and 100% quarry dust were respectively 2% and 4.3% higher compared with concrete with no quarry dust. By carrying out regression analysis, empirical formulas in the form y= axb were obtained for concrete with quarry dust. The equations were compared with formulas proposed by ACI, BS, IS codes of practice for estimating the flexural strength using the compressive strength of concrete. It was found that incorporating quarry dust in concrete improves its flexural strength.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI