مقالات ترجمه شده

تثبیت (پایدارسازی) 4 - فنیل اورازول توسط الکتروگرافتینگ (پیوند الکتروشیمیایی) بر روی یک الکترود اصلاح شده کربن مزوپور نانو فیبریله شده. واکنش پذیری گروه های تری آزولین دیون متصل شده در برابر افزایش نوع مایکل در مرز مشترک الکترود / الکترولیت

عنوان فارسی

تثبیت (پایدارسازی) 4 - فنیل اورازول توسط الکتروگرافتینگ (پیوند الکتروشیمیایی) بر روی یک الکترود اصلاح شده کربن مزوپور نانو فیبریله شده. واکنش پذیری گروه های تری آزولین دیون متصل شده در برابر افزایش نوع مایکل در مرز مشترک الکترود / الکترولیت


عنوان لاتین

Stabilization of 4-phenylurazole by electrografting on a nano-fibrillated mesoporous carbon modified electrode. Reactivity of anchored triazolinedione groups against Michael-type addition at electrode/electrolyte interface

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 2802
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله Institute for Advanced Studies in Basic Sciences
نشریه IASBS
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

ساخت یک الکترود فعال زوج ردوکس با اصلاح یک الکترود کربن شیشه ای (GCE) با کربن مزوپور فیبریله شده ی بدست آمده از مایع یونی (IFMC) بی نظیر پس از الکتروگرافتینگ یا پیوند الکتروشیمیایی 4- فنیل اورازول از طریق کاهش الکتروشیمیایی 4- (4- نیتروفنیل) اورازول در حضور نیتریت سدیم توصیف شده است. الکترود ساخته شده و بدست آمده، عملکرد الکتروشیمیایی برجسته ای را در عمل از خود نشان می دهد. کارایی الکترود در طیف وسیعی از pH ها (اسیدی، بازی و خنثی) مورد بررسی قرار گرفته است. شکل اکسید شده ی 4- فنیل اورازول پیوند نشده، یعنی 4- فنیل-1،2،4- تری آزولین- 3،5- دیون، به دلیل شکست حلقه ی سریع، بسیار ناپایدار است. برخلاف اکسیداسیون 4-فنیل اورازول پیوند نشده، 4- فنیل-1،2،4 - تری آزولین- 3،5- دیون الکتروگرافت شده (دارای پیوند الکتروشیمیایی) پایداری بالایی را در طیف وسیعی از pH از خود نشان می دهد. گروه های متصل شده ی 4-فنیل-1،2،4-تری آزولین-3،5-دیون نسبت به واکنش افزایشی نوع مایکل بسیار واکنش پذیر است. اصلاح بیشتر الکترود را می توان با واکنش افزایشی نوع مایکل از گروه های تری آزولین دیون با نوکلئوفیل ها (هسته دوست ها) در سطح جامد / مایع انجام داد.

چکیده لاتین

Fabricartion of a redox-active electrode by modification of a glassy carbon electrode (GCE) with a unique ionic liquid derived fibrillated mesoporous carbon (IFMC) following the electrografting of 4-phenylurazole via electrochemical reduction of 4-(4- nitrophenyl)urazole in the presence of sodium nitrite has been described. The resulted electrode shows the prominent electrochemical performance. The efficieny of the electrode has been evaluated over the entire range of pHs. The oxidized form of ungrafted 4-phenyluazole, 4-phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, is highly unstable due to fast ring cleavage. In contrast to oxidation of the ungrafted 4-phenylurazole, the electrografted 4-phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione exhibits a high stability in a wide range of pHs. The anchored 4-phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione groups are reactive against Michael-type addition. Further modification of the electrode can be achieved by the Michael-type addition reaction of the triazolinedione groups with nucleophiles at the solid/liquid interface.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI