مقالات ترجمه شده

چارچوبهای آلی - فلزی چند متغیره برای تماس در اتصال و برنامه ریزی رهاسازی مولکولهای دارو

عنوان فارسی

چارچوبهای آلی - فلزی چند متغیره برای تماس در اتصال و برنامه ریزی رهاسازی مولکولهای دارو


عنوان لاتین

Multivariate Metal−Organic Frameworks for Dialing-in the Binding and Programming the Release of Drug Molecules

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2799
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله Journal of the American Chemical Society
نشریه JACS
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ما ویژگیهای کنترل رهاسازی مهمان توسط برهمکنشهای مطلوب تماس بین مولکولهای مهمان و منافذ در چارچوبهای آلی- فلزی(MOF)ها را گزارش کردیم. برهمکنشها ممکن است توسط ثابتهای سرعتی که از لحاظ کمی به نوع گروه عاملی و نسبت آن در ساختار متخلخل مربوط است، از این رو رهاسازی مولکولهای مهمان می تواند پیش بینی و برنامه ریزی گردد. بویژه سه مولکول کاوشگر(ایبوبروفن، رودامینB، و دوکسوروبیسین) در یک سری از MOF های مزو متخلخل و قوی با گروههای عاملی چندتایی MIL-101(Fe)-(C4H4)x(NH2)1−x] [MIL-101(Fe)- (NH2)x, MIL-101(Fe)-(C4H4)x, مورد مطالعه قرار گرفته بودند. سرعت رهاسازی می تواند توسط رودامین از MIL-101(Fe)-(NH2)x]، 32 برابر و زمان پیک رهاسازی می تواند تا 12 روز بعد از یک دوره رهاسازی 40 روزه، که در مخلوط فیزیکی تک جزئی همتایان MOF درسایر مواد متخلخل بدست نیامد. رهاسازی همزمان مولکولهای پیش- دارو (ایبوبروفن و دوکسوروبیسین) نیز حاصل شد.

چکیده لاتین

We report the control of guest release profiles by dialing-in desirable interactions between guest molecules and pores in metal−organic frameworks (MOFs). The interactions can be derived by the rate constants that were quantitatively correlated with the type of functional group and its proportion in the porous structure; thus the release of guest molecules can be predicted and programmed. Specifically, three probe molecules (ibuprofen, rhodamine B, and doxorubicin) were studied in a series of robust and mesoporous MOFs with multiple functional groups [MIL-101(Fe)- (NH2)x, MIL-101(Fe)-(C4H4)x, and MIL-101(Fe)-(C4H4)x(NH2)1−x]. The release rate can be adjusted by 32-fold [rhodamine from MIL-101(Fe)-(NH2)x], and the time of release peak can be shifted by up to 12 days over a 40-day release period [doxorubicin from MIL-101(Fe)-(C4H4)x(NH2)1−x], which was not obtained in the physical mixture of the single component MOF counterparts nor in other porous materials. The corelease of two pro-drug molecules (ibuprofen and doxorubicin) was also achieved.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI