مقالات ترجمه شده

ایمنی مخاطی و کاربرد ترکیبات پروبیوتیک در ماهی

عنوان فارسی

ایمنی مخاطی و کاربرد ترکیبات پروبیوتیک در ماهی


عنوان لاتین

Mucosal immunity and probiotics in fish

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 2793
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Fish & Shellfish Immunology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

ایمونولوژی مخاطی Teleost به علت تنوع و ویژگی های برجسته ی آن، به عنوان موضوع تحقیقات جدیدی در سال های اخیر بوده است. پروفایل ایمنی آن به وسیله ی بافت های لنفاوی مرتبط با مخاط (MALT) که به بافت های لنفاوی وابسته به روده (GALT)، بافت های لنفی ناشی از پوست (SALT) و بافت لنفاوی مرتبط با دستگاه تنفس ماهی (GIALT) تقسیم می شود، تحت کنترل قرار می گیرد. تماس مستقیم با محیط مجاور آن باعث آسیب پذیری سطوح مخاطی ماهی نسبت به انواع مختلف پاتوژن می گردد. سلول های ایمنی بدن و فاکتورهای موجود در سطوح مخاطی همراه با میکروب های مشترک و هم سفره، دارای نقش اساسی در برابر بیماری ها می باشند. کنترل ایمنی به عنوان یک استراتژي مشهور در رابطه با پيشگيری از بیماری در ماهی استخوانی بوده و پروبيوتيك ها داراي اين ويژگي مطلوب و سودمند می باشند. اکثر مطالعات انجام شده بر روی خواص ایمنی پروبیوتیک ها در ماهی، عمدتا به بحث در مورد اثرات آن ها بر ایمنی سیستمیک می پردازند. در مقابل، برخی از این مطالعات، ویژگی های تنظیم ایمنی پروبیوتیک ها را در سطوح مخاطی مورد بررسی قرار داده و بر روی تأثیرات موجود در داخل روده، متمرکز می گردد. توجه قابل توجهی باید به درک ارتباط موجود میان ایمنی مخاطی و پروبیوتیک ها اختصاص داده شود، به گونه ای که دانش موجود دارای محدودیت بوده و اغلب براساس برداشت از مطالعات در رابطه با انسان و مهره داران ساکن خشکی می باشد. در طول پیشرفت موجود در ایمنی مخاطی و پروبیوتیک ها، دیدگاه های جدیدی در تحقیقات پروبیوتیک، مانند پروبیوژنومیک به وجود آمده است. این بررسی نشان دهنده ی وابستگی پروبیوتیک ها در ایمنی مخاطی ماهی از طریق بازبینی و ایجاد ارتباط میان دانش کنونی در زمینه ی ایمنی مخاط ماهی استخوانی، میکروبیوم مخاطی و تنظیم ایمنی سطوح مخاطی توسط پروبیوتیک ها می باشد. گسترش دانش موجود در زمینه ی خواص تنظیم ایمنی پروبیوتیک ها به خصوص در ایمنی مخاطی، در پیشبرد استفاده از پروبیوتیک ها به عنوان یک استراتژی پایدار و قابل اطمینان برای بهره وری موفقیت آمیز از ماهی، ضروری است.

چکیده لاتین

Teleost mucosal immunity has become the subject of unprecedented research studies in recent years because of its diversity and defining characteristics. Its immune repertoire is governed by the mucosaassociated lymphoid tissues (MALT) which are divided into gut-associated lymphoid tissues (GALT), skin-associated lymphoid tissues (SALT), and gill-associated lymphoid tissues (GIALT). The direct contact with its immediate environment makes the mucosal surfaces of fish susceptible to a wide variety of pathogens. The inherent immunocompetent cells and factors in the mucosal surfaces together with the commensal microbiota have pivotal role against pathogens. Immunomodulation is a popular prophylactic strategy in teleost and probiotics possess this beneficial feature. Most of the studies on the immunomodulatory properties of probiotics in fish mainly discussed their impacts on systemic immunity. In contrast, few of these studies discussed the immunomodulatory features of probiotics in mucosal surfaces and are concentrated on the influences in the gut. Significant attention should be devoted in understanding the relationship of mucosal immunity and probiotics as the present knowledge is limited and are mostly based on extrapolations of studies in humans and terrestrial vertebrates. In the course of the advancement of mucosal immunity and probiotics, new perspectives in probiotics research, e.g., probiogenomics have emerged. This review affirms the relevance of probiotics in the mucosal immunity of fish by revisiting and bridging the current knowledge on teleost mucosal immunity, mucosal microbiota and immunomodulation of mucosal surfaces by probiotics. Expanding the knowledge of immunomodulatory properties of probiotics especially on mucosal immunity is essential in advancing the use of probiotics as a sustainable and viable strategy for successful fish husbandry.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI