مقالات ترجمه شده

ایزوپروترنول سلول های بنیادی پلوری پوتنت مرتبط با فولیکول مو را به سمت تمایز in vitro به سلول های عضله ی قلب هدایت می کند که می توانند برای تشکیل صفحات بافتی عضله ی قلبی ضربان دار القا شوند

عنوان فارسی

ایزوپروترنول سلول های بنیادی پلوری پوتنت مرتبط با فولیکول مو را به سمت تمایز in vitro به سلول های عضله ی قلب هدایت می کند که می توانند برای تشکیل صفحات بافتی عضله ی قلبی ضربان دار القا شوند


عنوان لاتین

Isoproterenol directs hair follicle-associated pluripotent (HAP) stem cells to differentiate in vitro to cardiac muscle cells which can be induced to form beating heart-muscle tissue sheets

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2791
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله فاقد منبع
نشریه Taylor & Francis
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

سلول های بنیادی پلوری پوتنت مرتبط با فولیکول مو (HAP) بیان کننده ی نستین در منطقه ی برآمدگی فولیکول قرار دارند. مطالعات قبلی نشان دادند که سلول های بنیادی HAP می توانند در in vitro به نورون، گلیا، کراتینوسیت، سلول عضله صاف، و ملانوسیت تمایز یابند. سلول های بنیادی HAP بازسازی عصب و نخاع را در مدل های موشی تحت تاثیر قرار می دهند. اخیرا، نشان دادیم که سلول های بنیادی HAP به سلول های عضله ی قلبی ضربان دار تمایز می یابند. پتانسیل تمایز به سلول های عضله ی قلبی در بخش بالایی فولیکول بیشتر است. نرخ ضربان سلول های عضله ی قلبی با ایزوپروترنول تحریک شد. در مطالعه ی حاضر، مشاهده کردیم که ایزوپروترنول سلول های بنیادی HAP را در مقایسه با سلول های بنیادی مکمل نشده با ایزوپروترنول در کشت به سمت تمایز به سلول های عضله ی قلبی در تعداد زیاد هدایت می کند. افزودن اکتیوین A، پروتئین مورفوژنتیک استخوانی 4، و فاکتور رشد پایه فیبروبلاستی، همراه با ایزوپروترنال، باعث القای سلول های عضله ی قلبی به تشکیل صفحات بافتی سلول های عضله قلب ضربان دار می شود. این نتایج نشان می دهد که سلول های بنیادی HAP پتانسیل بالایی در تشکیل سلول های عضله ی قلبی ضربان دار در صفحات بافتی دارند.

چکیده لاتین

Nestin-expressing hair-follicle-associated pluripotent (HAP) stem cells are located in the bulge area of the follicle. Previous studies have shown that HAP stem cells can differentiate to neurons, glia, keratinocytes, smooth muscle cells, and melanocytes in vitro. HAP stem cells effected nerve and spinal cord regeneration in mouse models. Recently, we demonstrated that HAP stem cells differentiated to beating cardiac muscle cells. The differentiation potential to cardiac muscle cells was greatest in the upper part of the follicle. The beat rate of the cardiac muscle cells was stimulated by isoproterenol. In the present study, we observed that isoproterenol directs HAP stem cells to differentiate to cardiac muscle cells in large numbers in culture compared to HAP stem cells not supplemented with isoproterenol. The addition of activin A, bone morphogenetic protein 4, and basic fibroblast growth factor, along with isoproternal, induced the cardiac muscle cells to form tissue sheets of beating heart muscle cells. These results demonstrate that HAP stem cells have great potential to form beating cardiac muscle cells in tissue sheets.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI