مقالات ترجمه شده

اسینتوباکتر بومانی : عفونت های انسانی، عوامل مرتبط با پاتوژنز و مدل های حیوانی

عنوان فارسی

اسینتوباکتر بومانی : عفونت های انسانی، عوامل مرتبط با پاتوژنز و مدل های حیوانی


عنوان لاتین

Acinetobacter baumannii : human infections, factors contributing to pathogenesis and animal models

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 2790
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 31
نام مجله Federation of European Microbiological Societies
نشریه FEMS
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اسینتوباکتر بومانی به عنوان یک پاتوژن مهم پزشکی، به دلیل افزایش تعداد عفونت های تولید شده توسط این ارگانیسم طی سه دهه ی اخیر و گسترش جهانی سویه های دارای مقاومت چندگانه به دسته های آنتی بیوتیکی ظاهر شده است. علی رغم شیوع کلینیکی آن، تا همین اواخر، مطالعات اندک شماری عوامل مرتبط با پاتوژن این ارگانیسم را مد نظر قرار داده بود. در دسترس بودن سکانس کامل ژنوم، ابزارهای مولکولی برای دستکاری ژنوم باکتریایی و مدل های حیوانی این عفونت شناسایی عواملی را که در حضور و عفونت ا. بومانی نقش ایفا می کنند ساده می سازد. این مطالعه ی مروری خصیصه های ا. بومانی را خلاصه می کند که مرتبط با پاتوژنز آن با تمرکز بر توانایی جهش، چسبندگی، تشکیل بیوفیلم، و کسب آهن است. به علاوه، عوامل بیماری زایی که تا بدین روز شناسایی شده اند، شامل پروتئین غشاء خارجی OmpA، فسفولیپازها، اجزاء پلی ساکاریدی غشاء، پروتئین های متصل شونده به پنی سیلین، و وزیکل های غشاء خارجی بحث شده اند. سیستم های مدل حیوانی که در طی 15 سال اخیر برای مطالعه ی عفونت ا. بومانی توسعه یافته اند بررسی شده اند، و استفاده ی اخیر از این مدل ها برای شناسایی عوامل درگیر در بیماریزایی و پاتوژنز مورد تاکید قرار گرفته است.

چکیده لاتین

Acinetobacter baumannii has emerged as a medically important pathogen because of the increasing number of infections produced by this organism over the preceding three decades and the global spread of strains with resistance to multiple antibiotic classes. In spite of its clinical relevance, until recently, there have been few studies addressing the factors that contribute to the pathogenesis of this organism. The availability of complete genome sequences, molecular tools for manipulating the bacterial genome, and animal models of infection have begun to facilitate the identification of factors that play a role in A. baumannii persistence and infection. This review summarizes the characteristics of A. baumannii that contribute to its pathogenesis, with a focus on motility, adherence, biofilm formation, and iron acquisition. In addition, the virulence factors that have been identified to date, which include the outer membrane protein OmpA, phospholipases, membrane polysaccharide components, penicillin- binding proteins, and outer membrane vesicles, are discussed. Animal models systems that have been developed during the last 15 years for the study of A. baumannii infection are overviewed, and the recent use of these models to identify factors involved in virulence and pathogenesis is highlighted.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI