مقالات ترجمه شده

اپی ژنتیک و نقش آن در ناباروری مردان

عنوان فارسی

اپی ژنتیک و نقش آن در ناباروری مردان


عنوان لاتین

Epigenetics and its role in male infertility

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 2788
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله J Assist Reprod Genet
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ناباروری مردان یک مسئله رایج و پیچیده است که بر 1 در 20 مرد اثر می گذارد. باوجود تحقیقات فراوان در این زمینه، در بسیاری موارد، عوامل زمینه ای ناشناخته هستند. عوامل اپی ژنتیک نقش مهمی در ناباروری مردان ایفا می کنند و اینها به طور گسترده مطالعه شده اند. اصلاحات اپی ژنتیک تعدادی از فرآیندها را در بدن کنترل می کنند اما این بررسی بر ناباروری مردان و نتایج تنظیم / اصلاح اپی ژنتیک نادرست متمرکز خواهد شد. بسیاری از مطالعات اخیر، تغییر پروفایل های اپی ژنتیک را در اسپرم از مردان با الیپوزواسپرمیا و الیگوستنوتراتوزواسپرمیا شناسایی کرده اند. طی گامتوژنز و بلوغ سلول زایا، سلول های زایا تحت برنامه ریزی مجدد اپی ژنتیک گسترده قرار می گیرند که شامل ایجاد الگوهای خاص جنسی در اسپرم و تخمک هستند. شواهد فزاینده نشان می دهند که عوامل ژنتیکی و محیطی می توانند اثرات منفی بر فرآیندهای اپی ژنتیک داشته باشند که کاشت، تشکیل جفت و رشد جنین را کنترل کنند. این بررسی یک مرور کلی از فرآیندهای اپی ژنتیک (تبادل هیستون به پروتامین و برنامه ریزی مجدد اپی ژنتیک پس از بارورسازی)، برنامه ریزی مجدد اپی ژنتیک نابجا و ارتباط آن با باروری، ریسک های احتمالی رای تکنیک های ART، سرطان بیضه و اثرات عوامل محیطی بر فرآیندهای اپی ژنتیک ارائه می کند.

چکیده لاتین

Male infertility is a common and complex problem affecting 1 in 20 men. Despite voluminous research in this field, in many cases, the underlying causes are unknown. Epigenetic factors play an important role in male infertility and these have been studied extensively. Epigenetic modifications control a number of processes within the body, but this review will concentrate on male fertility and the consequences of aberrant epigenetic regulation/modification. Many recent studies have identified altered epigenetic profiles in sperm from men with oligozoospermia and oligoasthenoteratozoospermia. During gametogenesis and germ cell maturation, germ cells undergo extensive epigenetic reprogramming that involves the establishment of sex-specific patterns in the sperm and oocytes. Increasing evidence suggests that genetic and environmental factors can have negative effects on epigenetic processes controlling implantation, placentation and fetal growth. This review provides an overview of the epigenetic processes (histone-to-protamine exchange and epigenetic reprogramming post-fertilization), aberrant epigenetic reprogramming and its association with fertility, possible risks for ART techniques, testicular cancer and the effect of environmental factors on the epigenetic processes.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI