مقالات ترجمه شده

کاهش انتخابی وابسته به سنین اولیه پتانسیل تمایز سلول های بنیادی پلوری پوتنت مرتبط با فولیکول مو (HAP) به سلول های عضله ی قلب ضربان دار

عنوان فارسی

کاهش انتخابی وابسته به سنین اولیه پتانسیل تمایز سلول های بنیادی پلوری پوتنت مرتبط با فولیکول مو (HAP) به سلول های عضله ی قلب ضربان دار


عنوان لاتین

Early-age-dependent selective decrease of differentiation potential of hair-follicleassociated pluripotent (HAP) stem cells to beating cardiac-muscle cells

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2787
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله فاقد منبع
نشریه Taylor & Francis
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ما قبلا سلول های بنیادی پلوری پوتنت مرتبط با فولیکول مو (HAP) را کشف کرده و نشان دادیم که می توانند به نورون، گلیا، و بسیاری انواع دیگر از سلول ها تمایز یابند. سلول های بنیادی HAP می تواننند برای ترمیم عصب و نخاع استفاده شوند. اخیرا نشان دادیم که سلول های بنیادی HAP می توانند به سلول های عضله ی قلبی ضربان دار و صفحاتی از سلول های عضله ی قلبی ضربان دار تمایز یابند. در مطالعه ی حاضر، کارآیی سلول های بنیادی HAP فولیکول های موی سبیل موش در سنین مختلف در تمایز به سلول های عضله ی قلبی ضربان دار را تعیین کردیم. مشاهده کردیم که سبیل های قرار گرفته در نزدیکی گوش در تمایز به سلول های عضله ی قلبی کارآمدتر از سبیل های قرار گرفته در نزدیکی بینی هستند. تمایز به سلول های عضله ی قلب از سلول های بنیادی HAP در سبیل های کشت شده در موش با سن 4 هفته به طور معنی داری بالاتر از موش های با 10، 20، و 30 هفته سن بود. در سن 10 هفتگی، کاهش شدید در پتانسیل تمایز سلول های بنیادی HAP به سلول های عضله ی قلبی وجود داشت. در مقابل، پتانسیل تمایز سلول های بنیادی HAP به دیگر انواع سلول ها با افزایش سن کاهشی نیافت. امکان جوان سازی سلول های بنیادی HAP برای تمایز با کارآیی بالا به سلول های عضله ی قلب بحث شده است.

چکیده لاتین

We have previously discovered nestin-expressing hair-follicle-associated pluripotent (HAP) stem cells and have shown that they can differentiate to neurons, glia, and many other cell types. HAP stem cells can be used for nerve and spinal cord repair. We have recently shown the HAP stem cells can differentiate to beating heart-muscle cells and tissue sheets of beating heart-muscle cells. In the present study, we determined the efficiency of HAP stem cells from mouse vibrissa hair follicles of various ages to differentiate to beating heart-muscle cells. We observed that the whiskers located near the ear were more efficient to differentiate to cardiac-muscle cells compared to whiskers located near the nose. Differentiation to cardiac-muscle cells from HAP stem cells in cultured whiskers in 4-week-old mice was significantly greater than in 10-, 20-, and 40-week-old mice. There was a strong decrease in differentiation potential of HAP stem cells to cardiac-muscle cells by 10 weeks of age. In contrast, the differentiation potential of HAP stem cells to other cell types did not decrease with age. The possibility of rejuvenation of HAP stem cells to differentiate at high efficiency to cardiac-muscle cells is discussed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI