مقالات ترجمه شده

سلول های B و آنتی بادی ها در MS پیشرونده : دخالت تخریب عصبی و پیشرفت

عنوان فارسی

سلول های B و آنتی بادی ها در MS پیشرونده : دخالت تخریب عصبی و پیشرفت


عنوان لاتین

B cells and antibodies in progressive multiple sclerosis: Contribution to neurodegeneration and progression

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2785
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 5
نام مجله Autoimmunity Reviews
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مولتیپل اسکلروز (MS) یک بیماری التهابی مزمن سیستم عصبی مرکزی (CNS) است که با دمیلینه شدن، دژنراسیون آکسون و گلیوز شناخته می شود. فرآیند پیشرونده یک موضوع پژوهشی مهم است زیرا در مورد مکانیسم های پایه آن چیز زیادی شناخته نشده است و هیچ درمانی در دسترس نیست. اگر چه MS پیشرونده به طور سنتی دژنراسیون عصبی و التهاب CNS در نظر گرفته می شد در حال حاضر ناشی از نورودژنراسیون عصبی و پیشرفت آن در نظر گرفته می شود. در این مقاله مروری، دخالت سلول های B و آنتی بادی ها در MS پیشرونده مورد بحث قرار گرفته است. شناسایی فولیکول های اکتوپیک مننژیتی B در بیماران به طور ثانویه پیشرفته MS (SPMS) و استفاده موفق از درمان تخلیه سلول های B در بیماران پیشرفته اولیه MS (PPMS) اهمیت سلول های B در پیشرفت MS را برجسته کرده اند. همچنین مدارکی برای نقش آنتی بادی ها در دژنراسیون عصبی و پیشرفت در MS موجود است. در اینجا، تولید ایمونوگلوبولین اولیگوکلونال انسانی (IgM) و آنتی بادی های واکنش پذیر، با تمرکز به آنتی بادی هایی که علیه آنتی ژن مرتبط با اسپرم 16 (SPAG16) به کار رفته اند، شرح داده شده است. تحقیقات بیشتر در مورد نقش سلول های B و آنتی بادی های خودی در پیشرفت MS می تواند منجر به فرصت های پیش آگهی و درمانی جدید شود.

چکیده لاتین

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory disease of the central nervous system (CNS) characterized by demyelination, axonal degeneration and gliosis. The progressive formofMS is an important research topic as not much is known about its underlying mechanisms and no therapy is available. Although progressive MS is traditionally considered to be driven by neurodegeneration, compartmentalized CNS inflammation is currently accepted as one of the driving processes behind neurodegeneration and progression. In this review, the involvement of B cells and antibodies in progressive MS is discussed. The identification of meningeal ectopic B cell follicles in secondary progressive MS (SPMS) patients and the successful use of B cell-depleting therapy in primary progressive MS (PPMS) patients have underlined the importance of B cells in progressive MS. Proof is also available for the role of antibodies in neurodegeneration and progression in MS. Here, oligoclonal immunoglobulin M (IgM) production and autoreactive antibodies are described, with a focus on antibodies directed against sperm-associated antigen 16 (SPAG16). Further research into the role of B cells and autoantibodies in MS progression can lead to novel prognostic and theranostic opportunities.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI