مقالات ترجمه شده

بررسی خصوصیات لیگاند پپتید گیرنده های هورمون آدپیوکینتیک حشرات مختلف

عنوان فارسی

بررسی خصوصیات لیگاند پپتید گیرنده های هورمون آدپیوکینتیک حشرات مختلف


عنوان لاتین

Analysis of Peptide Ligand Specificity of Different Insect Adipokinetic Hormone Receptors

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 2784
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله International Journal o f Molecular Sciences
نشریه mdpi
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

هورمون آدپیوکینتیک (AKH) یک نوروپپتید بسیار تحقیقاتی حشرات است که موجب تحرک کربوهیدرات ها و چربی ها از بدن چرب در زمان فعالیت بدنی شدید مانند پرواز و حرکت می شود. به عنوان یک لیگاند طبیعی، AKH تعدادی تغییرات اسید آمینه را در طول تکامل، تحت تاثیر قرار داده و در برخی از گونه ها، AKH های متعددی وجود دارد. AKH با اتصال به یک گیرنده متصل شده به پروتئین G مانند Rhodopsin عمل می کند که به گیرنده های هورمون آزاد کننده گونادوتروپین مهره-داران، مربوط می باشد. در مطالعه حاضر، ما گیرنده های AKH را از هفت گونه مختلف به دام انداختیم که طیف وسیعی از فیلوژنتیک های، راسته حشرات را پوشش می دهند: کرم میوه، Drosophila melanogaster، و پشه تب زرد، Aedes aegypti (دیپترا)؛ سوسک قرمز آردی، Tribolium castaneum و شپشه درخت کاج، Hylobius abietis (کلئوپترا)؛ زنبور عسل، Apis mellifera (Hymenoptera)؛ شته نخود، Acyrthosiphon pisum (همی پترا)؛ و ملخ صحرایی، Schistocerca گرگاریا (Orthoptera). فعالیت های مضر AKH های مختلف حشرات، از جمله AKH های آندوژنیک مربوطه، در این گیرنده ها با استفاده از آزمایش بیولوومینسانس (زیست تابی) در سلول های تخمدان هامستر (موش) چینی آزمایش شد. تمام گیرنده ها توسط لیگاند درون زاد خود در محدوده نانومولار، فعال شدند. بر اساس اطلاعاتمان، ما می توانیم فرضیه قبلا فرموله شده را رد کنیم که یک سیستم سیگنالینگ عملکردی AHH در گونه سودمند Apis mellifera وجود ندارد. علاوه بر این، اطلاعات ما نیز نشان می دهد که برخی از گیرنده های AKH مورد بررسی مانند پشه AKHR برای لیگاند درون زاد (هم نوع) انتخابی تر هستند، در حالی که دیگران مانند AKHR پشه، بیشتر بی قاعده هستند و می توانند توسط AKHs بسیاری از حشرات دیگر، فعال شوند. این اطلاعات در هنگام تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد استفاده بالقوه از AKHRها به عنوان اهداف برای توسعه عوامل جدید کنترل آفات، بسیار مهم خواهد بود.

چکیده لاتین

Adipokinetic hormone (AKH) is a highly researched insect neuropeptide that induces the mobilization of carbohydrates and lipids from the fat body at times of high physical activity, such as flight and locomotion. As a naturally occurring ligand, AKH has undergone quite a number of amino acid changes throughout evolution, and in some insect species multiple AKHs are present. AKH acts by binding to a rhodopsin-like G protein-coupled receptor, which is related to the vertebrate gonadotropin-releasing hormone receptors. In the current study, we have cloned AKH receptors (AKHRs) from seven different species, covering a wide phylogenetic range of insect orders: the fruit fly, Drosophila melanogaster, and the yellow fever mosquito, Aedes aegypti (Diptera); the red flour beetle, Tribolium castaneum, and the large pine weevil, Hylobius abietis (Coleoptera); the honeybee, Apis mellifera (Hymenoptera); the pea aphid, Acyrthosiphon pisum (Hemiptera); and the desert locust, Schistocerca gregaria (Orthoptera). The agonistic activity of different insect AKHs, including the respective endogenous AKHs, at these receptors was tested with a bioluminescence-based assay in Chinese hamster ovary cells. All receptors were activated by their endogenous ligand in the nanomolar range. Based on our data, we can refute the previously formulated hypothesis that a functional AKH signaling system is absent in the beneficial species, Apis mellifera. Furthermore, our data also suggest that some of the investigated AKH receptors, such as the mosquito AKHR, are more selective for the endogenous (conspecific) ligand, while others, such as the locust AKHR, are more promiscuous and can be activated by AKHs from many other insects. This information will be of high importance when further analyzing the potential use of AKHRs as targets for developing novel pest control agents.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI