مقالات ترجمه شده

درمان گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش و درمان گروهی شناختی رفتاری سنتی برای اختلال اضطراب اجتماعی : مکانیزم های تغییر

عنوان فارسی

درمان گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش و درمان گروهی شناختی رفتاری سنتی برای اختلال اضطراب اجتماعی : مکانیزم های تغییر


عنوان لاتین

Mindfulness and acceptance-based group therapy and traditional cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder: Mechanisms of change

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2775
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 24
نام مجله Behaviour Research and Therapy
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مطالعه حاضر، مکانیزمهای تغییر دو درمان گروهی برای اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) را بررسی می کند: درمان گروهی شناختی رفتاری (CBGT) و درمان گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش (MAGT). شرکت کنندگان، درمانجویانی از یک کارآزمایی بالینی تصادفی بودند (37=n برای MAGT و 32=n برای CBGT). ارزیابی مجدد شناختی، مکانیزم تغییر فرضی برای CBGT بود. ذهن آگاهی و پذیرش، مکانیرمهای تغییر فرضی برای MAGT بودند. نتایج تحلیل نمره تفاوت مکنون (LDS) نشان داد که جفت کردن ارزیابی مجدد شناختی (که در آن ارزیابی مجدد شناختی به صورت منفی با نرخ بعدی تغییر در اضطراب اجتماعی مرتبط است)، تأثیر بیشتری بر اضطراب اجتماعی برای CBGT در مقایسه با MAGT دارد. مدل ذهن آگاهی دوجهته LDS (ذهن آگاهی تغییر بعدی در اضطراب اجتماعی را پیش بینی می کند؛ اضطراب اجتماعی تغییر بعدی در ذهن آگاهی را پیش-بینی می کند)، به وسیله هر دو درمان مورد حمایت قرار گرفت. نتایج برای پذیرش کمتر واضح بود. ارزیابی مجدد شناختی ممکن است یک مکانیزم تغییر مهم تر برای CBGT در مقایسه با MAGT باشد، در حالیکه ذهن آگاهی ممکن است یک مکانیزم تغییر مهم برای هر دو درمان باشد.

چکیده لاتین

The present study investigated mechanisms of change for two group treatments for social anxiety disorder (SAD): cognitive behavioral group therapy (CBGT) and mindfulness and acceptance-based group therapy (MAGT). Participants were treatment completers (n ¼ 37 for MAGT, n ¼ 32 for CBGT) from a randomized clinical trial. Cognitive reappraisal was the hypothesized mechanism of change for CBGT. Mindfulness and acceptance were hypothesized mechanisms of change for MAGT. Latent difference score (LDS) analysis results demonstrate that cognitive reappraisal coupling (in which cognitive reappraisal is negatively associated with the subsequent rate of change in social anxiety) had a greater impact on social anxiety for CBGT than MAGT. The LDS bidirectional mindfulness model (mindfulness predicts subsequent change in social anxiety; social anxiety predicts subsequent change in mindfulness) was supported for both treatments. Results for acceptancewere less clear. Cognitive reappraisalmay be a more important mechanism of change for CBGT thanMAGT, whereas mindfulness may be an important mechanism of change for both treatments.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI