مقالات ترجمه شده

بررسی رفاه روانشناختی دانشجویان بر اساس سبک های زندگی

عنوان فارسی

بررسی رفاه روانشناختی دانشجویان بر اساس سبک های زندگی


عنوان لاتین

Investigating psychological well being of university students according to lifestyles

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 2774
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

هدف این مطالعه تعیین سبک های زندگی دانشجویان است و بررسی اینکه آیا سبک های زندگی آنها بر رفاه روانشناختی تاثیر می گذارد. گروه نمونه این مطالعه شامل 570 دانشجوی دانشگاه آتاتورک در سال های تحصیلی 2010-2011 است. نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای بر روی جمعیت هدف صورت گرفت. به منظور تعیین سبک های زندگی دانشجویان، پرسشنامه سبک زندگی، که توسط کرن (1982) توسعه داده شد و توسط اوزپلات (2011) برای زبان ترکی سازگار شد، مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین سلامت روانی دانشجویان، مقیاس های رفاه روانشناختی ، که توسط ریف (1989) توسعه یافته و توسط کنکسون (2004) به زبان ترکی وفق داده شده، مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.

چکیده لاتین

The aim of this study is to determine life styles of university students and examine if their lifestyles are effective on psychological well-being. The sample group of this study is composed of 570 students studying at Ataturk University during the 2010-2011 school years. The sample was constituted by using cluster sampling method on target population. In order to determine university students’ life styles life-style inventory, which was developed by Kern (1982) and adapted to Turkish by Özpolat (2011), was used. So as to determine university students’ psychological well-being The Scales of Psychological Well-Being, which was developed by Ryff (1989) and adapted to Turkish by Cenkseven (2004), was used. SPSS program was used to analyze the data.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI