مقالات ترجمه شده

اثر مداخله سبک زندگی بر تغییر وزن افراد جنوب آسیایی تبار در انگلستان دارای ریسک بالای دیابت نوع 2 : یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی خانواد - خوشه

عنوان فارسی

اثر مداخله سبک زندگی بر تغییر وزن افراد جنوب آسیایی تبار در انگلستان دارای ریسک بالای دیابت نوع 2 : یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی خانواد - خوشه


عنوان لاتین

Effect of a lifestyle intervention on weight change in south Asian individuals in the UK at high risk of type 2 diabetes: a family-cluster randomised controlled trial

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 2773
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Centre for Population Health Sciences
نشریه PODOSA
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

پیش زمینه: استعداد دیابت نوع 2 در جنوب آسیایی تباران ثابت شده ، اما شواهد مبتنی بر کارآزمایی کمی برای مداخلات در جهت مقابله با آن وجود دارد. ما مداخلات کنترل وزن و فعالیت جسمانی را در این افراد ساکن در انگلیس بررسی کردیم. روش ها :ما این کارآزمایی غیر- کور(non blinded) را در دو حوزه خدمات بهداشتی (NHS) در اسکاتلند انجام دادیم . در2007 تا2009، ما زنان و مردانی از هند و پاکستان را با سن 35 سال و بیشتر با دور کمر 90 سانتی متر یا بیشتر در مردان یا 80 سانتی متر یا بیشتر در زنان و با اختلال تحمل گلوکز یا اختلال گلوکز ناشتا (تعیین شده با آزمون تحمل گلوکز خوراکی) بررسی کردیم. خانواده ها به صورت تصادفی (با استفاده از برنامه تولید تصادفی شماره ، با بلوک های تصادفی طبقه بندی شده بر اساس محل [ادینبورگ یا گلاسکو]، گروه قومی هند یا پاکستانی و تعداد شرکت کنندگان در خانواده (یک یا بیشتر از یک) به گروه مداخله یا کنترل تقسیم شدند. شرکت کنندگان از یک خانواده، با هم تقسیم بندی شده اند. گروه مداخله در طول 3 سال از طرف یک متخصص تغذیه 15 بازدید(ویزیت) داشتند و گروه کنترل چهار بازدید. نتیجه اولیه، تغییر وزن در 3 سال بود. تجزیه و تحلیل با هدف درمان اصلاح گردید ، به جز شرکت کنندگانی که مرده بودند یا ادامه ندادند. از مدلهای رگرسیون خطی برای محاسبه تفاوت وزن میانگین در 3 سال استفاده شد. يافته ها : از 1319 نفر که با آزمون تحمل گلوکز خوراكي غربالگري شدند، 196 نفر (15٪) اختلال تحمل گلوکز يا اختلال گلوکز ناشتا داشتند و 171 نفر به کارآزمایی وارد شدند. شرکت کنندگان از 156 خوشه خانواده بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند (78 خانواده یعنی 85 نفر به گروه مداخله وارد شدند، 78 خانواده یعنی 86 نفر به گروه کنترل وارد شدند). 167 (98٪) شرکت کننده در 152 خانواده، کارآزمایی را کامل کردند. میانگین کاهش وزن در گروه مداخله 1.13 کیلوگرم (SD 4 .12)، ,میانگین افزایش وزن 510. کیلوگرم.( 3.65) در گروه کنترل، تفاوت میانگین تنظیمی 1.64 (95% CI –2·83 to –0·44) بود. تفسیر: تغییرات کوتاه مدت و میان مدت در وزن به عنوان بخشی از استراتژی های تغییر سبک زندگی قابل دستیابی است و از بیماری های وابسته به چاقی جلوگیری می کند.

چکیده لاتین

Background The susceptibility to type 2 diabetes of people of south Asian descent is established, but there is little trial-based evidence for interventions to tackle this problem. We assessed a weight control and physical activity intervention in south Asian individuals in the UK. Methods We did this non-blinded trial in two National Health Service (NHS) regions in Scotland (UK). Between July 1, 2007, and Oct 31, 2009, we recruited men and women of Indian and Pakistani origin, aged 35 years or older, with waist circumference 90 cm or greater in men or 80 cm or greater in women, and with impaired glucose tolerance or impaired fasting glucose determined by oral glucose tolerance test. Families were randomised (using a random number generator program, with permuted blocks of random size, stratifi ed by location [Edinburgh or Glasgow], ethnic group [Indian or Pakistani], and number of participants in the family [one vs more than one]) to intervention or control. Participants in the same family were not randomised separately. The intervention group received 15 visits from a dietitian over 3 years and the control group received four visits in the same period. The primary outcome was weight change at 3 years. Analysis was by modifi ed intention to treat, excluding participants who died or were lost to follow-up. We used linear regression models to provide mean diff erences in baseline-adjusted weight at 3 years. This trial is registered, number ISRCTN25729565. Findings Of 1319 people who were screened with an oral glucose tolerance test, 196 (15%) had impaired glucose tolerance or impaired fasting glucose and 171 entered the trial. Participants were in 156 family clusters that were randomised (78 families with 85 participants were allocated to intervention; 78 families with 86 participants were allocated to control). 167 (98%) participants in 152 families completed the trial. Mean weight loss in the intervention group was 1·13 kg (SD 4·12), compared with a mean weight gain of 0·51 kg (3·65) in the control group, an adjusted mean diff erence of –1·64 kg (95% CI –2·83 to –0·44). Interpretation Modest, medium-term changes in weight are achievable as a component of lifestyle-change strategies, which might control or prevent adiposity-related diseases. Funding National Prevention Research Initiative, NHS Research and Development; NHS National Services Scotland; NHS Health Scotland.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI