مقالات ترجمه شده

شیوع و پیش بینی کننده های سیستم هدایتی دهلیزی - بطنی در قلب هایی که به لحاظ ساختاری طبیعی هستند

عنوان فارسی

شیوع و پیش بینی کننده های سیستم هدایتی دهلیزی - بطنی در قلب هایی که به لحاظ ساختاری طبیعی هستند


عنوان لاتین

Prevalence and predictors of ventriculo-atrial conduction in structurally normal hearts

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2768
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 6
نام مجله Indian Heart Journal
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پس زمینه: شیوع سیستم هدایت دهلیزی- بطنی (VA) از %20 تا %90 متفاوت است و به جمعیت های مورد مطالعه بستگی دارد (Militianu و همکاران 1997، Inaue و همکاران 1985، Kazmierczal و همکاران 1993، Ciemniewski وهمکاران 1990، Furman و Hayes 1983، Westveer و همکاران 1984). این محدوده ی وسیع عمدتا بر اساس تحقیقات انجام شده در بیماران مبتلا به دستگاه های پیوند زده شده یا نقص هدایت مابین دهلیز و بطن می باشد. اگرچه شیوع سیستم هدایت VA در قلب هایی با ساختار طبیعی تا به امروز به خوبی ثبت نشده است. مشاهدات: مطالعه بر شیوع و شناسایی پیش بینی کننده های هدایت معکوس از طریق سیستم هیس-پورکنژ و گره VA در قلب هایی که به لحاظ ساختاری طبیعی هستند. روش ها: ما 54 فرد متوالی بدون بیماری های ساختاری قلب را با تپش قلب های متنوع تحت پژوهش الکتروفیزیولوژی (EP) قرار دادیم. پارامتر های اساسی شامل RP، AH و HV و نقطه ی Wenckebach مابین دهلیز و بطن (AVWP) و دوره ی انجماد موثر ضد انعقاد (ERP) در گره مابین دهلیز و بطن (AVNERP) هستند که بعد از قطع عضو اندازه گیری شدند. سیستم هدایت VA به صورت اساسی مورد ارزیابی قرار گرفت و در غیاب آن بعد از ایزوپرنالین انجام شد. نقطه یAV Wenckebach (VAWP) و ERP معکوس (VAERP) در بیماران ارائه کننده ی سیستم هدایت VA گزارش شد. نتایج: متوسط سن افراد37.1±12.6 سال بود.تنها 6 نفر از بیماران (%11) حتی بعد از پاسخ های قابل قبول برای ایزوپرنالین، سیستم هدایت VA را نشان ندادند. در میان تمام متغیر های بالینی وEP، تنها بازه ی HV (P˂0.01) در بیماران مبتلا به سیستم هدایت VA کوتاه تر از بقیه پارامتر ها بود. جمع بندی در قلب های سالم به لحاظ ساختار، سیستم هدایت VA در %55 بیماران از ابتدا حضور داشت. ایزوپرنالین در %34 افراد باعث تخلیه VA می شود. در بیماران بدون سیستم هدایت VA، فاصله HV طولانی تر است.

چکیده لاتین

Background: The prevalence of ventriculo-atrial (VA) conduction varies from 20% to 90%, depending on the population studied (Militianu et al., 1997; Inoue et al., 1985; Kazmierczak et al., 1993; Ciemniewski et al., 1990; Hayes and Furman, 1983; Westveer et al., 1984). This wide range is mostly based on studies done in patients with implanted devices or impaired atrioventricular conduction. However, the prevalence of VA conduction in structurally normal heart has not been well documented till date. Objective: To study the prevalence and identify predictors of retrograde conduction via the His-Purkinje system and AV node in structurally normal hearts. Methods: We included 54 consecutive adults without structural heart disease who underwent electrophysiological (EP) study for various tachycardias. The basic parameters including PR, AH and HV intervals, atrioventricular Wenckebach point (AVWP) and anterograde effective refractory period (ERP) of atrioventricular node (AVNERP), were measured after ablation. The VA conductionwas assessed basally and if absent, after isoprenaline. The VAWenckebach point (VAWP) and retrograde ERP(VAERP) were recorded in patients showing VA conduction. Results: The mean age was 37.112.6years. Twenty five (46%) of the patients were men. VA conduction was present in 30 (55%) patients at baseline. Of the remaining 24 patients, 18 (34%) showed VA conduction after isoprenaline. Only 6 (11%) patients failed to reveal VA conduction even after adequate response to isoprenaline. Amongst all clinical and EP variables analysed, only the HV interval was shorter (p<0.01) in patients with VA conduction. Conclusion: In structurally normal hearts, VA conduction was present at baseline in 55% of patients. Isoprenaline unmasked VA conduction in an additional 34% of the subjects. The HV intervalwas longer in patients without VA conduction.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI