مقالات ترجمه شده

ایمنی میکروب های جدید برای مصرف انسانی : نمونه های عملی ارزیابی در اتحادیه ی اروپا

عنوان فارسی

ایمنی میکروب های جدید برای مصرف انسانی : نمونه های عملی ارزیابی در اتحادیه ی اروپا


عنوان لاتین

Safety of Novel Microbes for Human Consumption: Practical Examples of Assessment in the European Union

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2765
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Frontiers in Microbiology
نشریه Frontiers
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

میکروب های جدید یا جنبه هایی جدیدا جداسازی و گونه هایی از علوم طبیعی شده هستند و یا گونه های باکتریایی حاصل از باکتری های موجود می باشند.میکروب های جدید در حال کسب توجه رو به افزایشی برای اهداف کلی می باشند تا غذاها را حفظ و اصلاح نمایند و میکروبیوتا روده ای را تغییر دهند.استفاده از میکروب های جدید برای بهبود نتایج سلامت ،دارای انگیزه ی خاصی است زیرا که مدارک رو به رشد ، به اهمیت میکروبیوتا ی روده ای در سلامت انسان اشاره دارند.همچنین،نوید استفاده از برخی میکروارگانیسم های جدیدا جداشده،مانند پروبیوتیک ها داده شده است اگرچه که ارزیابی عمقی امنیت انها ،ضروری می باشد.نمونه های اخیر میکروارگانیسم ها که به دنبال ارزشیابی های دقیقتری هستند ،شامل Bacteroides xylanisolvens، Akkermansia muciniphila،باکتری اسید لاکتیک فروکتوفیلیFLABوFaecalibacterium prausnitzi می باشند.این مقاله ارزیابی ایمنی هر داوطلب رابرای مواد غذایی جدید یا ترکیب غذایی جدید که توسط مقررات اتحادیه ی اروپا تایید شده است ، مورد بحث قرار می دهد.فاکتورهایی که مورد ارزیابی قرار گرفته اند شامل خواص سودمند،پروفیل مقاومت انتی بیوتیکی،تتاریخچه ی استعمال ایمن(در صورت وجود)،انتشار توالی ژنومی،مطالعات سم شناسی در توافق با مقررات غذایی جدید ،و پیش فرض های واجد شرایط ایمنی هستند.مدارک کافی ،حمایت و اجازه ی کاربرد B.xylanisolvensغیرفعال گرمایی در اتحادیه ی اروپا را امکان پذیر نموده اند.در مورد A.muciniphila،بحث ،متمرکز بر مطالعات ایمنی پیشین و سازگاری خصوصیات نژادی می باشد.FLABها در معرض ارزیابی های استاندارد ایمنی نیز می باشند که در کنار قرابتشان با باکتری لاکتیک اسید،عموما ایمن در نظر گرفته می شوند ،و ممکن است منجر به مجوز مواد غذایی جدید در آینده شوند.مطالعات بیشتر در مورد F.prausnitzii دانش در مورد امنیت و خواص پروبیوتیک ان را افزایش داده و ممکن است منجر به کاربرد آن در آینده به عنوان غذایی جدید شود.تغییرات آینده در مقررات اتحادیه ی اروپا در مورد مواد غذایی جدید ، 2015/2283،مجوز محصولا ت جدید در آینده را تسهیل بخشیده و ممکن است حضور میکروب های جدید در بازار غذایی را افزایش دهد.

چکیده لاتین

Novel microbes are either newly isolated genera and species from natural sources or bacterial strains derived from existing bacteria. Novel microbes are gaining increasing attention for the general aims to preserve and modify foods and to modulate gut microbiota. The use of novel microbes to improve health outcomes is of particular interest because growing evidence points to the importance of gut microbiota in human health. As well, some recently isolated microorganisms have promise for use as probiotics, although in-depth assessment of their safety is necessary. Recent examples of microorganisms calling for more detailed evaluation include Bacteroides xylanisolvens, Akkermansia muciniphila, fructophilic lactic acid bacteria (FLAB), and Faecalibacterium prausnitzii. This paper discusses each candidate’s safety evaluation for novel food or novel food ingredient approval according to European Union (EU) regulations. The factors evaluated include their beneficial properties, antibiotic resistance profiling, history of safe use (if available), publication of the genomic sequence, toxicological studies in agreement with novel food regulations, and the qualified presumptions of safety. Sufficient evidences have made possible to support and authorize the use of heat-inactivated B. xylanisolvens in the European Union. In the case of A.muciniphila, the discussion focuses on earlier safety studies and the strain’s suitability. FLAB are also subjected to standard safety assessments, which, along with their proximity to lactic acid bacteria generally considered to be safe,may lead to novel food authorization in the future. Further research with F. prausnitzii will increase knowledge about its safety and probiotic properties and may lead to its future use as novel food. Upcoming changes in EUU Regulation 2015/2283 on novel food will facilitate the authorization of future novel products and might increase the presence of novel microbes in the food market.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI