مقالات ترجمه شده

بررسی شبکه تنظیم کننده microRNA‑mRNA در لوسمی حاد میلوئیدی

عنوان فارسی

بررسی شبکه تنظیم کننده microRNA‑mRNA در لوسمی حاد میلوئیدی


عنوان لاتین

Investigating the microRNA‑mRNA regulatory network in acute myeloid leukemia

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2763
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

لوسمی حاد میلوئیدی (AML) یک بدخیمی میلوژنی شایع در بزرگسالان می باشد که اغلب با عود بیماری مشخص می گردد. در حال حاضر مکانیسم پاتوفیزیولوژیکی AML به طور کامل شناخته نشده است. شناسایی microRNAهای ضروری (miRNAs/miRs) و ژن های هدف در AML، و همچنین آشکار نمودن مکانیسم تومور زایی بالقوه AML در مقاله حاضر مد نظر قرار گرفته است. داده های میکروآرایه مربوط به پروفایل برداری بیان miRNA و mRNA از پایگاه داده Gene Expression Omnibus دانلود شدند. بیان متمایز ژنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شبکه تنظیم کننده بین miRNAها و ژن های هدف ایجاد شد. تحلیل های Gene Ontology و pathway enrichment KEGG برای پیش بینی عملکردهای بیولوژیکی ژن های با بیان متمایز مورد استفاده قرار گرفتند. روش تحلیل کمّی واکنش زنجیره ای پلیمراز با رونویسی معکوس (RT-qPCR) برای تایید سطوح بیان miRNAها و ژن های هدف در نمونه های بیماران مبتلا به AML به کار برده شد. مجموع 86 miRNA با بیان متمایز و 486 mRNA با بیان متمایز بین نمونه خون افراد سالم و بیماران مبتلا به AML شناسایی گردید. جمعا 47 miRNA و 401 mRNA با تنظیم افزایشی و 39 miRNA و 67 mRNA با تنظیم کاهشی در AML یافت شدند. مجموع 223 جفت ژن هدف miRNA تحت فرآیند ایجاد شبکه تنظیم کننده قرار گرفتند. ژن های هدف با بیان متمایز به طور قابل توجهی در مسیر سیگنال دهی Wnt (hsa04310)، ملانوژنز (hsa04916) و مسیرهای سرطان (hsa05200) انریچ شدند. ژن ها و miRNAها با بیان متمایز، مانند has-miR-155، has-miR-192، آنکسین A2 (ANXA2)، گیرنده FZD3، و ژن PLAG1، می توانند نقش مهمی در تومور زایی AML ایفا کنند. به طور کلی، has-miR-155، has-miR-192، ANXA2، FZD3، و PLAG1، می تواند به ایجاد AML از طریق مسیر سیگنال دهی Wnt، ملانوژنز، و دیگر مسیرهای سیگنال-دهی مرتبط با سرطان ارتباط داشته باشند.

چکیده لاتین

Acute myeloid leukemia (AML) is a common myelogenous malignancy in adults that is often characterized by disease relapse. The pathophysiological mechanism of AML has not yet been elucidated. The present study aimed to identify the crucial microRNAs (miRNAs/miRs) and target genes in AML, and to uncover the potential oncogenic mechanism of AML. miRNA and mRNA expression‑profiling microarray datasets were downloaded from the Gene Expression Omnibus database. Differential expression analysis was performed and a regulatory network between miRNAs and target genes was constructed. Gene Ontology and Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes pathway enrichment analyses were used to predict the biological functions of the differentially expressed genes. Reverse transcription‑quantitative polymerase chain reaction analysis was employed to verify the expression levels of miRNAs and target genes in AML patient samples. A total of 86 differentially expressed miRNAs and 468 differentially expressed mRNAs between AML and healthy blood samples were identified. In total, 47 miRNAs and 401 mRNAs were found to be upregulated, and 39 miRNAs and 67 mRNAs were found to be downregulated in AML. A total of 223 miRNA‑target genes pairs were subjected to the construction of a regulatory network. Differentially expressed target genes were significantly enriched in the Wnt signaling pathway (hsa04310), melanogenesis (hsa04916) and pathways in cancer (hsa05200). Significantly differentially expressed miRNAs and genes, including hsa‑miR‑155, hsa‑miR‑192, annexin A2 (ANXA2), frizzled class receptor 3 (FZD3), and pleomorphic adenoma gene 1 (PLAG1), may serve essential roles in AML oncogenesis. Overall, hsa‑miR‑155, hsa‑miR‑192, ANXA2, FZD3 and PLAG1 may be associated with the development of AML via the involvement of the Wnt signaling pathway, melanogenesis and other cancer‑associated signaling pathways.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI