مقالات ترجمه شده

وابستگی ژن پلی مورفیسم G1359A مربوط به ژن گیرنده ی کانابینوئید (CNR1) با مواد غذایی دریافتی در زنان چاق

عنوان فارسی

وابستگی ژن پلی مورفیسم G1359A مربوط به ژن گیرنده ی کانابینوئید (CNR1) با مواد غذایی دریافتی در زنان چاق


عنوان لاتین

Association of G1359A polymorphism of the cannabinoid receptor gene (CNR1) with macronutrient intakes in obese females

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2755
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Journal of Human Nutrition and Dietetics
نشریه BDA
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پیش زمینه: سیستم درونی کانابینوئید در متابولیک مربوط به وزن بدن و رفتارهای تغذیه ای، نقش ایفاء می کند. یک ژن پلی مورفیسم (1359G/A) (rs1049353) مربوط به ژن CB1 در بین جمعیت های قفقازی گزارش شده است. مطالعه ی پیشِ رو وابستگیِ ژن پلی مورفیسم (G1359A) مربوط به ژن گیرنده ی CB1 را بر روی دریافت مواد غذایی در بین زنان چاق مورد بررسی قرار داده است. روش: 896 زن مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند. مقاومت زیستی به همراه فشار خون آن ها مورد اندازه گیری قرار گرفت، یک شرح حال از دریافت مواد غذایی به مدت 3 روز از آن ها گرفته شد، و یک آنالیز بیوشیمیایی برای همه ی آن ها انجام گرفت. در اینجا، ژنوتیپ ژن پلی مورفیسم مربوط به گیرنده ی CB1 (rs1049353) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج: 516 از بیمارها (57 درصد) دارای ژنوتیپ G1359G (ژن A را حمل نمی کردند) و 380 (4/42 درصد) از آن ها دارای ژنوتیپ G1359A بودند (که از این بین 328 بیمار یعنی 6/36 درصد A1359A بودند و 52 بیمار یعنی 8/5 درصد حامل ژن A بودند). تری گلیسرید ها و لیپوپروتئین های با چگالی بالا (HDL) و میزان کلسترول در بین بیمارانی که آلل A را حمل می کنند بیشتر از کسانی بود که ژن A را حمل نمی کنند. دریافت کلسترول و چربی های اشباع در رژیم غذایی با زنجیره های فوقانی سه تایی (T3) با زنجیره ی سه تایی معکوس شده و مرتبط با ژن پلی مورفیسم 1359G/A مربوط به ژن گیرنده ی CB1 مورد مقایسه قرار گرفت (به ترتیب، نسبت نابرابری (OR)= 59/0؛ فاصله ی قابل اطمینان (CI) = 30/0-92/0 و OR=66/0؛ 95 درصد CI= 39/0-91/0). این اطلاعات در زنجیره های دوتایی (T2) نیز مورد مشاهده قرار گرفت (به ترتیب، نسبت نابرابری (OR)= 61/0؛ 95 درصد، فاصله ی قابل اطمینان (CI) = 29/0-94/0 و OR=58/0؛ 95 درصد CI= 31/0-90/0). نتیجه: این مطالعه ارتباط بین آلل A با لیپید (تری گلیسرید و کلسترول HDL) نسبت به کسانی که آلل A را ندارند را مورد بررسی قرار داد. مشخص شد، این ژنِ پلی مورفیسم با مواد غذایی دریافتی به همراه کلسترول و چربی اشباع شده ارتباط دارد.

چکیده لاتین

Background: The endogenous cannabinoid system plays a role in metabolic aspects of body weight and feeding behaviour. A polymorphism (1359 G/A) (rs1049353) of the CB1 gene was reported as a common polymorphism in the Caucasian population. The present study aimed to investigate the association of the polymorphism (G1359A) of the CB1 receptor gene on macronutrient intake in females with obesity. Methods: A sample of 896 females was analysed. A bioimpedance measurement, a blood pressure measurement, a serial assessment of nutritional intake with 3 days of written food records, and a biochemical analysis were all performed. The genotype of the CNR1 receptor gene polymorphism (rs1049353) was studied. Results: Five hundred and sixteen patients (57.6%) had the genotype G1359G (non-A carriers) and 380 (42.4%) patients had G1359A (328 patients, 36.6%) or A1359A (52 patients, 5.8%) (A carriers). Triglycerides and high-density lipoprotein (HDL) cholesterol levels were higher in A non- A allele carriers than non-A allele carriers. The intakes of dietary cholesterol and saturated fat for the upper tertile (T3) compared to the baseline tertile were inversely associated with the CB1-R 1359 G/A polymorphism [odds ratio (OR) = 0.59; 95% confidence interval (CI) = 0.30–0.92 and OR = 0.66; 95% CI = 0.39–0.91, respectively]. These data were observed in the second tertile (T2) (OR = 0.61; 95% CI = 0.29–0.94 and OR = 0.58; 95% CI = 0.31–0.90, respectively). Conclusions: The present study reports an association of the A allele with a better lipid profile (triglycerides and HDL cholesterol) than non-A allele carriers. In addition, this polymorphism is associated with a specific macronutrient intake, as well as with low cholesterol and fat saturated intakes.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI