مقالات ترجمه شده

اکسیداسیون فاز مایع بنزن به فنول با استفاده از غشاءهای پلیمری کاتالیز CuO

عنوان فارسی

اکسیداسیون فاز مایع بنزن به فنول با استفاده از غشاءهای پلیمری کاتالیز CuO


عنوان لاتین

Liquid-phase oxidation of benzene to phenol using CuO catalytic polymeric membranes

مشخصات کلی

سال انتشار 2007
کد مقاله 2737
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله Department of Chemical Engineering and Materials
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

غشاءهای پلیمری کاتالیز پرشده با اکسیدهای مس و با سایز ذره مختلف آماده شده و در اکسیداسیون فاز مایع بنزن به فنول تست شده اند. پلی وینیلیدین فلوراید (PVDF) به عنوان پلیمر برای ایجاد غشاءها استفاده شده است. سه حلال مختل، دی متیل اسیتامید (DMAc)، دی متیل فرمامید (DMF) و 1-متیل 2- پیرولیدون (NMP) به عنوان حلال های پلیمر و آب مقطر به عنوان یک غیرحلال استفاده شده اند. غشاءهای آماده شده از حیث شکل شناسی با اسکن میکروسکوپی الکترون (SEM) مشخص سازی شده اند. توزیع سایز منفذ به کمک گاز به کمک روش نفوذ یک گاز تعیین شده اند. تست های مشخص سازی غشاء نشان داد که DMAc بهترین حلال است. تست های نفوذپذیری برای اندازه گیری زمان ارتباط کاتالیست با ترکیب واکنش اجرا شده اند. غشاهای کاتالیز در واکنش اکسیداسیون فاز مایع بنزن به فنول به کمک پراکسید هیدروژن به عنوان اکسایشگر در یک راکتور غشاء فوق فیلتری تست شده اند. نتایج بدست آمده غلظت بالای فنول به کمک غشاء PVDF پر شده با نانوپودر CuO به جای کاتالیست پودر CuO را نشان داد. غلظت فنول 2.4gL^-1 و تبدیل بنزن به فنول 2.3% به کمک زمان ارتباط با کاتالیست معادل با 194 ثانیه در دمای 35 درجه حاصل گردید.

چکیده لاتین

Catalytic polymeric membranes filled with copper oxides of different particles size were prepared and tested in the liquid phase oxidation of benzene to phenol. Polyvinylidenefluoride (PVDF) was used as polymer to make the membranes. Three different solvents, dimethylacetammide (DMAc), dimethylformammide (DMF) and 1-methyl- 2-pyrrolidone (NMP) were used as polymer solvents and distilled water as a nonsolvent. The prepared membranes were characterised morphologically by scanning electron microscopy (SEM). Pore size distribution was determined using gas a permeation method. Membrane characterisation tests evidenced that DMAc was the best solvent. Permeability tests were carried out for measuring the contact time of the catalyst with the reacting mixture. Catalytic membranes were tested in the liquid phase oxidation reaction of benzene to phenol by using hydrogen peroxide as oxidant in an ultrafiltration membrane reactor. The obtained results showed a higher phenol concentration using the PVDF membrane filled with the CuO nanopowder rather than CuO powder catalysts. A phenol concentration of 2.4 g L1 and a benzene conversion to phenol of 2.3% were obtained using a contact time with the catalyst of 19.4 s at 358C.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI