مقالات ترجمه شده

آیا توسعه اقتصادی کارایی مصرف انرژی و کارایی کنترل انتشار دی اکسید کربن را بهبود خواهد بخشید؟

عنوان فارسی

آیا توسعه اقتصادی کارایی مصرف انرژی و کارایی کنترل انتشار دی اکسید کربن را بهبود خواهد بخشید؟


عنوان لاتین

Will economic development enhance the energy use efficiency and CO2 emission control efficiency?

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 2727
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 25
نام مجله Expert Systems with Applications
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه از شیوه تحلیل پوششی داده ها برای ساخت کارایی فنی جهانی متامرزی شاخص مصرف انرژی و کارایی فنی جهانی شاخص کنترل انتشار دی اکسید کربن جهت اندازه گیری کارایی مصرف انرژی و کارایی کنترل انتشار دی اکسید کربن در سطح کشور استفاده می نماید. هدف از تجزیه این شاخص های کارایی به کارایی فنی خالص و زیرشاخص های کارایی مقیاس، دستیابی به منابع ناکارآمدی در رابطه با توسعه یک اقتصاد است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که برای کشورهای توسعه یافته، بهبود کارایی فنی خالص در زمینه مصرف انرژی و کارایی مقیاس کنترل انتشار دی اکسید کربن، وظایف مهمی هستند که همواره باید تعقیب شوند. برعکس، کشورهای در حال توسعه باید به دنبال بهبود کارایی فنی خالص کنترل انتشار دی اکسید کربن و کارایی مقیاس مصرف انرژی باشند.

چکیده لاتین

This study employs data envelopment analysis approach to construct the meta-frontier global technical efficiency of energy use index and global technical efficiency of CO2 emission control index to measure the energy use efficiency and CO2 emission control efficiency at country level. Destruction of these efficiency indices into pure technical efficiency and scale efficiency sub-indices is to capture sources of inefficiency in relation to the development of an economy. The results indicate that for developed countries the enhancement of the pure technical efficiency in the energy use and the scale efficiency of CO2 emission control are important tasks to pursue. On the contrary, developing countries have to seek the improvement of the pure technical efficiency of CO2 emission control and scale efficiency of energy use.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI