مقالات ترجمه شده

بازطراحی شبکه لجستیک معکوس تحت عدم قعطیت برای اتلاف چوب در صنعت CRD

عنوان فارسی

بازطراحی شبکه لجستیک معکوس تحت عدم قعطیت برای اتلاف چوب در صنعت CRD


عنوان لاتین

Reverse logistics network redesign under uncertainty for wood waste in the CRD industry

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 2710
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 29
نام مجله Resources, Conservation & Recycling
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله، مسئله طراحی شبکه لجستیک معکوس (RLN) را تحت سیاستهای محیطی که بازیافت مواد چوبی از صنعت ساخت و ساز، بازسازی و تخریب (CRD) را هدف قرار داده اند. هدف اصلی، تعیین مکان و ظرفیتهای امکانات دسته بندی جهت اطمینان از سازگاری با مقررات جدید و جلوگیری از اینکه چوب بطور انبوه انبار شود، میباشد. ما مسئله را بصورت مدل برنامه نویسی خطی عدد صحیح آمیخته (MILP) جهت حداقل سازی هزینه کل فرآیند بازیافت چونی که از سایتهای CRD جمع آوری شده است، فرموله نمودیم. مشارکت اصلی این مقاله، مورد توجه قرار دادن عوامل نامعلوم مهمی چون سایتهای منابع تامین، کمیت دردسترس چون بازیافت شده در سایتهای جمع آوری و درجات مختلف کیفیت چوب جمع آوری شده است. یک تحلیل مبتنی بر سناریو جهت ارزیابی تاثیر عدم قطعیتها بر طراحی RLN انجام خواهد گرفت. علاوه بر این، مدل MILP پیشنهادی برای یک مطالعه موردی در صنعت CRD درون استان کبک، کانادا، اعمال میشود. نتایج این مطالعه نشان میدهد که تطبیق شبکه لجستیک معکوس منجر به کاهش هزینه بازیافت چوب بدلیل کارآیی بهبودیافته امکانات دسته بندی و صرفه جوبی ناشی از مقیاسی که تحت سیاست جدید به دست آورد میشود، خواهد شد. علاوه بر این، امکانات دسته بندی اکنون نزدیک نقاط جمع آوری CRD و نه نزدیک به سایت دفن زباله بعنوان موقعیت واقعی، قرار گرفته اند. نهایتا، مطالعه نشان میدهد که تلاشها برای کسب اطلاعات صحیح درباره مکانهای منابع تامین و کمیت چوب موردانتظاری که از امکانات دسته بندی احیاء میشود، کارآیی بیشتر طراحی RLN را تضمین خواهد کرد.

چکیده لاتین

This paper addresses the reverse logistics network (RLN) design problem under environmental policies targeting recycled wood materials from the construction, renovation and demolition (CRD) industry. The main objective is to determine the location and the capacities of the sorting facilities to ensure compliance with the new regulation and prevent the wood from being massively landfilled. We formulated the problem as a mixed-integer linear programming model (MILP) to minimise the total cost of the wood recycling process collected from CRD sites. The main contribution lies in the consideration of important uncertain factors such as supply sources locations, the available quantity of recycled wood at the collection sites, and the various quality grades of the collected wood. A scenario-based analysis is conducted to evaluate the impact of uncertainties on the RLN design. In addition, the proposed MILP model has been applied for a case study in the CRD industry within the province of Quebec, Canada. The results of this study show the adjustment of the reverse logistics network leads to the reduction of wood recycling cost due to the improved efficiency of sorting facilities and the economy of scale achieved under the new policy. Moreover, sorting facilities are now located near the CRD collection points and not close to landfilling site as for the actual situation. Finally, the study demonstrates that efforts to obtain accurate information about the supply sources locations and the expected wood quantity recovered from sorting facilities will guarantee a more efficient RLN redesign.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI