مقالات ترجمه شده

ریسک پولشویی: از منظر بانکداران و تعدیلگران

عنوان فارسی

ریسک پولشویی: از منظر بانکداران و تعدیلگران


عنوان لاتین

Money Laundering Risk: From the Bankers’ and Regulators Perspectives

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2709
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Procedia Economics and Finance
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

با توجه به آسیب پذیری موسسات بانکی از نظر مواجهه با پولشویی، ارزیابی کافی ریسک پولشویی مهم است. در موسسات بانکداری، مدیران خط مقدم که با مشتریان برای فعالیت های بانکداری از قبیل افتتاح حساب، پس انداز روبرو هستند، بازگیری و انتقال پول خط مقدم دفاع هستند که مسئول ارزیابی ریسک پولشویی می باشند. یک سری از مصاحبات با مدیران انطباق افرادی که ناظر بر ارزیابی ریسک پولشویی هستند و بانکدار مرکزی افرادی که ناظر بر مقررات ضد پولشویی هستند به منظور درک این موضوع تحلیل می شوند که چگونه مدیران خط مقدم وظایف خود را در ارزیابی ریسک پولشویی در موسسات بانکداری مالزی انجام می دهند. یافته های مصاحبه نشان می دهند که ریسک پولشویی یک خطر واقعی در موسسات بانکداری است، و مدیران خط مقدم باید به اندازه کافی در انجام وظایف خود دارای صلاحیت باشند. حتی اگر موسسات بانکداری مجهز به راه حل های مدیریت ریسک خودکار باشند، تخصص انسانی در ارزیابی ریسک پولشویی ضرروی است. پشتیبانی ارائه شده توسط بخش انطباق برای نقش های ایفاء شده توسط مدیران خط مقدم مکمل می باشد و نظارت صورت گرفته توسط مقام نظارتی باید شدت انطباق را در موسسات بانکداری ارتقاء بدهد.

چکیده لاتین

With the vulnerability of banking institutions in terms of exposure to money laundering, satisfactory money laundering risk assessment is vital. In banking institutions, the frontline officers who are dealing with customers for banking activities such as opening an account, savings, withdrawal and remittance are the frontline of defense responsible to undertake money laundering risk assessment. A series of interviews conducted with compliance officers who supervise the assessment of money laundering risk and a central banker who supervise the regulation on anti-money laundering are analyzed in order to understand how frontline officers discharge their duties in assessing money laundering risk in Malaysian banking institutions. Interview findings suggest that money laundering risk is a real risk in the banking institutions, and the frontline officers should be adequately competent in discharging their duties. Even if the banking institutions are equipped with automated risk management solutions, manual (human expertise) is indispensable in assessing money laundering risk. Support provided by the compliance department is seen as complementary for the roles played by the frontline officers and monitoring ensued by the regulatory authority should have enhanced the compliance intensity in the banking institutions.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI