مقالات ترجمه شده

اجرای پرونده های سلامت الكترونيک در بيمارستان ها: يك بازبينی سيستماتيك از آثار

عنوان فارسی

اجرای پرونده های سلامت الكترونيک در بيمارستان ها: يك بازبينی سيستماتيك از آثار


عنوان لاتین

Implementing electronic health records in hospitals: a systematic literature review

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 2701
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 47
نام مجله Boonstra et al. BMC Health Services Research
نشریه BioMed Cental
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پس زمينه: آثار مربوط به اجراي پرونده هاي سلامت الكترونيک (EHR) در بيمارستان ها بسيار متنوع هستند. هدف اين مطالعه مرور آثار موجود درباره اجراي EHR در بيمارستان ها و شناسايي يافته ها و آموزه هاي قابل اعمال معمول براي اجرا است. روش ها: يك مرور سيستماتيك از آثار تحقيقات تجربي بر اجراي EHR انجام شد. پايگاه هاي اطلاعاتي به كار رفته شامل شبكه دانش، EBSCO و كتابخانه كوكران بودند. منابع مربوطه در مقالات منتخب نيز تحليل گشتند. واژگان جستجو شامل پرونده هاي سلامت الكترونيک (و مترادف ها)، اجرا و بيمارستان (و مترادف ها) بودند. مقالات بايد متناسب با اين ملزومات ميبودند: (١) به انگليسي نوشته شده بودند، (٢) كل متن به صورت اينترنتی موجود ميبود، (٣) بر اساس اطلاعات تجربي اوليه بودند، (٤) بر اجراي EHR در بيمارستان ها تمركز كرده بودند و (٥) مطابق با معيارهاي كيفي معين بودند. نتايج: از ٣٦٤ مقاله اي كه در ابتدا شناسايي شدند، اين مطالعه ٢١ مقاله مطابق با ملزومات را تحليل ميكند. از اين مقالات، ١٩ مداخله شناسايي شدند كه قابل اعمال هستند و در چارچوبي متشكل از اين سه بعد تعاملي قرار گرفتند: (١) زمينه EHR، (٢) محتواي EHR و (٣) فرآيند اجراي EHR. نتيجه گيري: گرچه انتظار ميرود سيستم هاي EHR تأثير مثبتي بر عملكرد بيمارستان ها داشته باشند، اما اجراي آنها كاري پيچيده است. اين بازبيني سيستماتيك دلايل پيچيدگي را آشكار ميكند و چارچوبي از ١٩ مداخله را ارائه ميكند كه ميتوانند به غلبه بر مشكلات معمول در اجراي EHR كمك كنند. اين چارچوب ميتواند به عنوان منبعي براي اجرا كنندگان در توسعه استراتژي هاي اجراي مؤثر EHR براي بيمارستان ها عمل كند.

چکیده لاتین

Background: The literature on implementing Electronic Health Records (EHR) in hospitals is very diverse. The objective of this study is to create an overview of the existing literature on EHR implementation in hospitals and to identify generally applicable findings and lessons for implementers. Methods: A systematic literature review of empirical research on EHR implementation was conducted. Databases used included Web of Knowledge, EBSCO, and Cochrane Library. Relevant references in the selected articles were also analyzed. Search terms included Electronic Health Record (and synonyms), implementation, and hospital (and synonyms). Articles had to meet the following requirements: (1) written in English, (2) full text available online, (3) based on primary empirical data, (4) focused on hospital-wide EHR implementation, and (5) satisfying established quality criteria. Results: Of the 364 initially identified articles, this study analyzes the 21 articles that met the requirements. From these articles, 19 interventions were identified that are generally applicable and these were placed in a framework consisting of the following three interacting dimensions: (1) EHR context, (2) EHR content, and (3) EHR implementation process. Conclusions: Although EHR systems are anticipated as having positive effects on the performance of hospitals, their implementation is a complex undertaking. This systematic review reveals reasons for this complexity and presents a framework of 19 interventions that can help overcome typical problems in EHR implementation. This framework can function as a reference for implementers in developing effective EHR implementation strategies for hospitals.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI