مقالات ترجمه شده

قالب انعقاد قرارداد و رفتار انفرادی: شواهد تجربی

عنوان فارسی

قالب انعقاد قرارداد و رفتار انفرادی: شواهد تجربی


عنوان لاتین

Contracting Frame and Individual Behavior: Experimental Evidence

مشخصات کلی

سال انتشار 2008
کد مقاله 2689
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 25
نام مجله JOURNAL OF MANAGEMENT ACCOUNTING RESEARCH
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله نتایج آزمایشی را گزارش می کند که اثر قالب بندی قرار دادهای انگیزشی بر رفتار فرد را بررسی می کند. دو قرارداد انگیزشی مبتنی بر بودجه را بررسی می کنیم که با اینکه از لحاظ اقتصادی معادل هستند، اما قالب بندی متفاوتی دارند. تحقیقات قبلی بیان می کنند که افراد قراردادهای مبتنی بر قالب پاداش را به قراردادهای مبتنی بر جریمه ترجیح می دهند (لوف، 1994؛ هنان و همکاران، 2005). بررسی می کنیم که آیا این اولویت ها بر تلاش توسعه یافته در وظیفه ای تاثیر گذار هستند که در آن افزایش تلاش منجر به افزایش عملکرد می شود. علاوه براین، بررسی می کنیم که آیا این اولویت ها منجر به ترغیب تلاش به شکل متمایز در حضور و فقدان انگیزش مالی موثر برای عملکرد می شوند یا خیر. متناسب با پیش بینی های تئوری چشم انداز ، نتایج نشان می دهند که قرارداد مبتنی بر قالب جریمه نسبت به قرارداد مبتنی بر قالب پاداش منجر به ترغیب عملکرد وظیفه بالاتر در افرادی می شود که عملکرد آنها در دامنه پاداش یا جریمه قرار می گیرد (یعنی، جایی که انگیزش های مالی در ترغیب عملکرد موثر هستند). عملکرد مطابق با قالب قرارداد در افرادی تغییر نخواهد کرد که در آن عملکرد به آنها این امکان را داده است که حداکثر پرداخت را دریافت کنند یا افرادی که عملکرد آنها باعث شده است که حداقل پرداخت را دریافت کنند (یعنی، جایی که انگیزش های مالی در ترغیب عملکرد موثر نیستند). با اینکه، تحقیقات قبلی نشان می دهند که قالب بندی قرارداد بر اولویت های قرارداد تاثیر گذار هستند، اما نتایج ما نشان می دهند که این اولویت ها ممکن است منجر به تفاوت در عملکرد انفرادی نشوند مگر اینکه انگیزش های مالی موثر نیز به کار برده شوند.

چکیده لاتین

This paper reports the results of an experiment examining the effect of the framing of incentive contracts on individual behavior. We examine two budgetbased incentive contracts that, though economically equivalent, are framed differently. Previous research documents that individuals prefer bonus-framed to penalty-framed contracts (Luft 1994; Hannan et al. 2005). We explore whether these preferences affect effort expended on a task where increased effort results in increased performance. In addition, we test whether these preferences motivate effort differentially in the presence and absence of an effective financial incentive for performance. Consistent with prospect theory predictions, results indicate the penalty-framed contract motivates higher task performance than the bonus-framed contract for individuals whose performance falls within the bonus or penalty range (i.e., where financial incentives are effective in motivating performance). Performance did not differ according to contract frame for individuals whose performance enabled them to receive the maximum payment or for individuals whose performance resulted in them receiving the minimum payment (i.e., where financial incentives were not effective in motivating performance). Although prior research indicates contract framing affects contract preferences, our results indicate these preferences may not result in differences in individual performance unless effective financial incentives are also utilized.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI