مقالات ترجمه شده

تجزیه و تحلیل تاثیرات خوش بینی فردی، ریسک پذیری و اعتماد به نفس بر قضاوت حسابداری حرفه ای

عنوان فارسی

تجزیه و تحلیل تاثیرات خوش بینی فردی، ریسک پذیری و اعتماد به نفس بر قضاوت حسابداری حرفه ای


عنوان لاتین

An analysis of the influences of individual optimism, risk taking and self-confidence on professional accounting judgment

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2682
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله Accounting and Management Information Systems
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پویایی بی نظم محیط کسب و کار جهانی امروزی فشار شدیدی بر عملکرد قضاوت حسابداری متخصصان در پی دارد. یک بررسی به حسابداران حرفه ای رومانی ارسال شده بود تا درکشان از قضاوت های حسابداری و تصمیم گیری ها را ارزیابی کنند. نتایج براساس 531 پاسخ معتبر نشان می دهد که افراد متخصص پنداشته اند که قضاوت در حسابداری متاثر از مسئولیت حسابدار در آماده سازی صورت های مالی با توجه به چارچوب گزارش دهی مالی منظم است. آن ها همچنین فکر می کنند که قضاوت حسابداری کافی به بهترین نحو با ویژگی های منطقی، سازگار و اثبات شده توصیف شده است. با بررسی تفاوت های آماری بین حسابداران گروه بندی شده از نظر سن، جنسیت و سال های فعالیت پی بردیم که حسابداران کم سن و سال ارزیابی شده نسبت به حسابداران با بیش از 45 سال بیشتر خوش بین هستند. ما از آزمون مربع کای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرده ایم و نشان داده ایم که بین دیدگاه حسابداران نسبت به خوش بینی و درک آن ها در رابطه با نیاز به چارچوب نظری JDM، و بین دیدگاه حسابداران نسبت به ریسک و انتخاب آن ها با توجه به جوانب تاثیرگذار بر قضاوت حسابداری همبستگی وجود دارد. اعتماد به نفس حسابداران نیز همبستگی مستقیمی با طرز تفکر آن ها در رابطه با جوانب تاثیرگذار بر JDM در حسابداری دارد اما همبستگی آماری بین دیدگاه حسابداران نسبت به خوش بینی و انتخاب آن ها در رابطه با جوانب تاثیرگذار بر قضاوت حسابداری وجود ندارد. نتایجمان نشان می دهد که بررسی بیشتر این همبستگی ها به منظور شناسایی روش های جدید توسعه JDM در حسابداری مورد علاقه محققین است. نقش حسابدار حرفه ای با فشار عوامل خارجی متعدد شکل گرفته است که رفتار آن ها را نیز نشان می دهد، از این رو حسابداران ربات نبوده و انسان هستند.

چکیده لاتین

Chaotic dynamics of today’s global business environment exert a tremendous pressure on professionals accounting judgment performance. A survey was mailed to Romanian professional accountants to examine their perception on accounting judgments and decisions. The results based on 531 valid responses indicate that professionals considered that a judgment in accounting is influenced by the responsibility of the accountant in preparing the financial statements according to the regulatory financial reporting framework. Also, they think that an adequate accounting judgment is best characterized by: "logical, consistent and substantiated", characteristics. Exploring statistical differences between accountants, grouped by age, gender, as well as years of practice, we found that younger investigated accountants are more optimistic that the ones over 45. We have used Chi-Square test and Pearson’s correlation coefficient and showed that there is a correlation between accountants’ propensity towards optimism and their perception regarding the need of a theoretical framework of JDM, and between accountants’ propensity towards risk and their choice regarding the aspects that influence accounting judgment. Also, accountants’ self-confidence is in direct correlation with their opinion regarding the aspects that influence JDM in accounting, but there is no statistical correlation between accountants’ propensity towards optimism and their choice regarding the aspects that influence accounting judgment. Our results showed that is on interest to further investigate these correlations to identify new ways to improve JDM in accounting. The role ofprofessional accountant is shaped by the pressure of several external factors that also mark their behavior, hence, accountants are not robots, are humans.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI