مقالات ترجمه شده

اثر ضخامت چسب بر روی خستگی و شکست اتصالات اپوکسی سخت شده - بخش 1: آزمایشات

عنوان فارسی

اثر ضخامت چسب بر روی خستگی و شکست اتصالات اپوکسی سخت شده - بخش 1: آزمایشات


عنوان لاتین

Effect of adhesive thickness on fatigue and fracture of toughened epoxy joints – Part I: Experiments

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 2669
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Engineering Fracture Mechanics
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اثر ضخامت خط پیوند ( از μm 130 تا 170 بر روی خستگی و رفتار شکست شبه استاتیک اتصالات آلومینیومی پیوند شده با استفاده از چسب اپوکسی سخت شده به صورت تجربی تحت بارگذاری مدل-1 (DCB) و حالت ترکیبی (ADCB) مطالعه گردید. تحت بارگذاری مدل-1، مشاهده شد که نرخ آزاد سازی انرژی آستانه خستگی Gth برای هر خط پیوند نازک کاهش می یابد، در حالیکه تخت حالت ترکیبی Gth با تغییر ضخامت خط پیوند تغییر کمی پیدا می کند. در هر دو حالت، اثر ضخامت خط پیوند در نرخ های رشد ترک بالاتر نمایان تر بود. برای شکست شبه استاتیکی، اثر ضخامت چسب بر روی نرخ رهاسازی انرژی برای تنظیم شکست در آستانه خستگی Gco مشابه با نرخ رهاسازی انرژی برای آستانه خستگی بود، هرچند که نرخ رهاسازی انرژی حالت پایا 〖 G〗_c^sبا افزایش ضخامت خط پیوند به صورت خطی افزایش می یابد.

چکیده لاتین

The effect of bondline thickness, from 130 lm to 790 lm, on the fatigue and quasi-static fracture behavior of aluminum joints bonded using a toughened epoxy adhesive was studied experimentally under mode-I (DCB) and mixed-mode (ADCB) loading. Under mode-I loading, it was found that the fatigue threshold energy release rate, Gth, decreased for very thin bondlines, while under mixed-mode loading, the Gth changed very little with bondline thickness. In both cases, the effect of bondline thickness was more pronounced at higher crack growth rates. For quasi-static fracture, the effect of adhesive thickness on the energy release rate for the onset of fracture from the fatigue threshold, Gc0, was similar to that found for the fatigue threshold; however, the steady-state energy release rate, Gs c , increased linearly with increasing bondline thickness.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI