مقالات ترجمه شده

سن گرایی خود گزارش شده در سراسر طول زندگی: نقش آگاهی سالخوردگی

عنوان فارسی

سن گرایی خود گزارش شده در سراسر طول زندگی: نقش آگاهی سالخوردگی


عنوان لاتین

Self-Reported Ageism Across the Lifespan: Role of Aging Knowledge

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2611
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله The International Journal of Aging and Human Development
نشریه SAGE
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

نویسندگان شیوع رفتارهای سن گرایی خود-گزارش-شده را در یک نمونه طول عمر در محدوده سنی 13 تا 91 سال بررسی کردند. شرکت کنندگان ارزیابی ROPE Relating to Older People Evaluation (چری و پالمر) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که نوجوانان و جوانان نسبت به میانسالان و سالخوردگان رفتارهای سن گرایی کمتری گزارش کرده اند. برای افراد تمامی گروه های سنی رفتارهای سن گرایی مثبت بیشتر از رفتارهای سن گرایی منفی بود. زنان اغلب بیشتر از مردان موارد سن گرایی مثبت را حمایت کردند، هر چند مردان و زنان در فراوانی رفتارهای منفی سن گرایی تفاوتی نداشتند. تجزیه و تحلیل تکمیلی بر روی پاسخ های شرکت کنندگان به دو مقیاس آگاهی سالخوردگی، "کوئیز حقایق مربوط به سالخوردگی (FAQ) " و "پرسشنامه آگاهی سالخوردگی حافظه (KMAQ) "، نشان دادند که با کنترل سن و جنسیت، آگاهی سالخوردگی رابطه معنی داری با رفتارهای منفی سن گرایی دارد. پیامدهای این یافته ها برای دیدگاه های فعلی سن گرایی (مثبت و منفی) مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده لاتین

The authors examined the prevalence of self-reported ageist behaviors in a lifespan sample ranging in age from 13 to 91 years. Participants completed the Relating to Older People Evaluation (Cherry & Palmore). Results indicated that adolescents and young adults reported fewer ageist behaviors overall than did middle-aged and older adults. Positive ageist behaviors were more frequent than negative ageist behaviors for people of all ages.Women endorsed positive ageism items more often than men, although men and women did not differ in frequency of negative ageist behaviors. Follow-up analyses on participants’ responses to two knowledge of aging measures, the Facts on Aging Quiz and the Knowledge of Memory Aging Questionnaire, showed that knowledge of aging was significantly correlated with negative ageist behaviors, after controlling for age and gender. Implications of these findings for current views of ageism (positive and negative) are discussed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI