مقالات ترجمه شده

مدل تطبیقی مسئله مسیریابی ماشینی برای جمع آوری زمانبندی شده زباله های جامد و بهینه سازی مسیر با استفاده از الگوریتم PSO

عنوان فارسی

مدل تطبیقی مسئله مسیریابی ماشینی برای جمع آوری زمانبندی شده زباله های جامد و بهینه سازی مسیر با استفاده از الگوریتم PSO


عنوان لاتین

Capacitated vehicle-routing problem model for scheduled solid waste collection and route optimization using PSO algorithm

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2606
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Waste Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

جمع آوری زباله به طور گسترده ای به مشکل بهینه سازی مسیر بستگی دارد که هزینه های زیادی را از لحاظ سرمایه، نیروی کار و هزینه های عملیاتی متغیر شامل می شود. بنابراین، اگر بیشتر مسیر جمع آوری زباله بهینه شود، کاهش بیشتری در هزینه های مختلف و تأثیر محیطی خواهد داشت. این مطالعه یک الگوریتم بهینه سازی توده اصلاح شده ذرات (PSO) را در یک مدل مسئله تطبیقی مسیریابی ماشینی (CVRP) پیشنهاد می دهد تا بهترین راه حل های جمع آوری زباله و راه حل های بهینه سازی مسیر تعیین شود. در این مطالعه، حد آستانه آلودگی (TWL) و مفاهیم زمانبندی در مدل CVRP مبتنی بر PSO تحت مجموعه داده های مختلف اعمال می شود. نتایج به دست آمده از مجموعه داده های مختلف نشان می دهد که مدل الگوریتم پیشنهادشده CVRP بهترین جمع آوری زباله و بهینه سازی مسیر را از لحاظ فاصله سفر، کل زباله، کارایی جمع آوری زباله و محدودیت 70-75٪ TWL ارائه می دهد. نتایج به دست آمده برای 1 هفته زمانبندی نشان می دهد که 70٪ از TWL بهتر از تمام دشواری رسیدگی در مورد ضایعات جمع آوری شده، فاصله، محدودیت، کارایی، مصرف سوخت، و هزینه انجام می شود. مدل پیشنهادی بهینه شده می تواند به عنوان یک ابزار ارزشمند برای جمع آوری زباله و بهینه سازی مسیر در جهت کاهش اثرات اجتماعی - اقتصادی و محیط زیست باشد.

چکیده لاتین

Waste collection widely depends on the route optimization problem that involves a large amount of expenditure in terms of capital, labor, and variable operational costs. Thus, the more waste collection route is optimized, the more reduction in different costs and environmental effect will be. This study proposes a modified particle swarm optimization (PSO) algorithm in a capacitated vehicle-routing problem (CVRP) model to determine the best waste collection and route optimization solutions. In this study, threshold waste level (TWL) and scheduling concepts are applied in the PSO-based CVRP model under different datasets. The obtained results from different datasets show that the proposed algorithmic CVRP model provides the best waste collection and route optimization in terms of travel distance, total waste, waste collection efficiency, and tightness at 70–75% of TWL. The obtained results for 1 week scheduling show that 70% of TWL performs better than all node consideration in terms of collected waste, distance, tightness, efficiency, fuel consumption, and cost. The proposed optimized model can serve as a valuable tool for waste collection and route optimization toward reducing socioeconomic and environmental impacts.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI