مقالات ترجمه شده

اثر نانو ذرات ZnO موجود در آب ویون Zn2+ برروی آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss): ذخیره سازی بیوشیمی و آسیب شناسی بافتی و تغییرات زیاد ساختاری

عنوان فارسی

اثر نانو ذرات ZnO موجود در آب ویون Zn2+ برروی آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss): ذخیره سازی بیوشیمی و آسیب شناسی بافتی و تغییرات زیاد ساختاری


عنوان لاتین

Effects of Waterborne ZnO Nanoparticles and Zn2+ Ions on the Gills of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss): Bioaccumulation, Histopathological and Ultrastructural Changes

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2600
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
نشریه rjfas
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف از این مطالعه مقایسه اثرات سمی نانوذرات اکسید روی (ZnO NPs) در برابر یون روی (Zn2+) در یک غلظت بالای غیر مهلک (500میکروگرم در لیتر وغلظت میکرو گرم در لیتر و غلظت های مناسب محیطی بر روی آبشش های قزل الای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بعداز 14 روز و قرار گرفتن در معرض آب انجام گردید . وتغییرات ساختاری ، ناهنجاریهای آسیب شناسی بافتی و ذخیره سازی روی بر آبشش ها و بررسی واسکن آن بوسیله میکروسکپ الکترونی (FESEM) ، و رنگ آمیزی آن توسط هماتوکسیلین ائوزین (H&E), وبررسی طیف شناسی جذب اتمی گرافیکی (GFAAS) بترتیب بررسی گردید . برخی از صدمات مانند کوتاه شدن و همجواری لاملا ثانویه ، بزرگ شدن بیش از حد اپیتلیوم سطحی و در بافت آبشش مشاهده گردید . تغییرات مربوط به آسیب شناسی بافتی آبششها در هر دو ماهی کنترل نشده و ماهی تحت آزمایش (5/ میلی گرم بر لیتر +Zn2 ) موجود بود . شدت خسارت آبشش ماهیهای که در معرض ( 500 میکرو گرم بر لیتر( ZnO NPs ) در مقایسه با ماهیهای در معرض (500 میگروگرم بر لیتر Zn2+ و5/ میلی گرم بر لیتر ZnO NPs بیشتر بود . تجمع روی در آبششها وغلظت آن بطور خلاصه همجون رابطه زیر بود ( 500 میکرو گرم برلیتر (Zn2+) بیشتر از 500 میکرو گرم بر لیتر ZnO NPs ) ≈ ( 05/ میکروگرم بر لیتر (Zn2+) بیشتر از (5/ میکرو گرم بر لیتر ZnO NPs ) بیشتر از موارد کنترل شده بود . بطور خلاصه در این مطالعه با وجود انباشت Zn2 بالاتر از ZnO NPs بود ولی بیشتر خسارت از یونها به ماهی وارد شده بود.

چکیده لاتین

The aim of this study was comparing the toxic effects of zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) versus zinc ions (Zn2+) at a high non- lethal (500μ g/L) and a low environmental relevant (0.05μ g/L) concentrations on gills of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) following 14 days of waterborne exposure. Structural alterations, histopathological anomalies, and zinc bioaccumulation were investigated in the gills using field emission scanning electron microscopy (FESEM), hematoxylin and eosin staining (H&E), and graphite furnace atomic absorption spectrophotometry (GFAAS) respectively. Some damages such as shortening and fusion of secondary lamellae, surface epithelium hypertrophy, and hyperplasia of the primary lamellae were observed in the gill tissue. Histopathological alterations of gills were minimum in bot h none exposed (control) fish and fish exp osed to 0.05μg/L Zn2+. The severity of gill damages were higher in fish exp osed to 500μg/L ZnO NPs comp ared to 500μg/L Zn2+ and 0.05μg/L ZnO NPs. The Zn accumulation in the gills was concentration-dependent such that bioaccumulation order was as 500μg/L Zn2+> 500μg/L ZnO NPs ≈ 0.05μg/L Zn2+> 0.05μg/L ZnO NPs> control. In summary , the results of present study showed that although the accumulation capability of Zn2+ was higher than ZnO NPs, but NPs cause more structural damages to gills compare to ions.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI