مقالات ترجمه شده

بررسی آزواسپرمی

عنوان فارسی

بررسی آزواسپرمی


عنوان لاتین

Review of Azoospermia

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 2598
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Spermatogenesis
نشریه landesbioscience
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

آزواسپرمی به عنوان آزواسپرمی انسدادی (OA) یا آزواسپرمی غیر انسدادی (NOA) طبقه بندی می شود، که هر کدام سبب شناسی و معالجات مختلفی دارند. علت، تشخیص و مدیریت آزوپرومایی بررسی شد، و مقالات مرتبط خلاصه شدند. تمایز بین این دو سبب شناسی، از اهمیت اساسی برخوردار است، و مشروط به سابقه کامل و معاینه فیزیکی است، و آزمایش آزمایشگاهی / ژنتیکی نشان داده می شود. OA نسبت به انسداد دستگاه تولید مثل مردان به صورت ثانویه رخ می دهد، و از طریق ترکیبی از سابقه / معاینات فیزیکی، آزمایشات آزمایشگاهی، ژنتیک (CFTR برای OAمادرزادی ) و مطالعات تصویربرداری تشخیص داده می شود. NOA (که شامل نارسایی بیضه ای اولیه و نارسایی بیضه ای ثانویه است) به واسطه ارزیابی بالینی (پایداری / حجم بیضه)، آزمایش آزمایشگاهی (FSH) و آزمایش ژنتیک (کریوتایپ، میکرودلکشن کروموزوم Y یا آزمایش ژنتیکی خاص برای hypogonadotropic hypogonadism) از OA متمایز می شود. برای آزواسپرمی انسدادی، مدیریت شامل بازسازی میکروسکوپی، در صورت امکان با استفاده از vasovasostomy ریز جراحی یا vasoepididymostomy است. استخراج مستقیم زامه از روی پوست بر بیضه با تزریق اسپرم لقاح در آزمایشگاه / تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (IVF/ICSI) برای مواردی که به بازسازی جواب نمی دهد، به کار می رود. مدیریت NOA شامل مدیریت پزشکی برای هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپ مادرزادی و استخراج اسپرم بیضه به صورت میکرو کالبدشکافی (microdissection) با استفاده از IVF/ICSI برای نامزدهای مناسب براساس آزمایشی آزمایشگاهی / ژنتیکی است. در مجموع، این بررسی مهم، خلاصه به روز شده ای در مورد جدیدترین ادبیات موجود ارائه می کند، که اتیولوژی، تشخیص و مدیریت آزواسپرمی را توضیح می دهد.

چکیده لاتین

Azoospermia is classified as obstructive azoospermia (OA) or non-obstructive azoospermia (NOA), each having very different etiologies and treatments. The etiology, diagnosis, and management of azoospermia were reviewed and relevant literature summarized. Differentiation between these two etiologies is of paramount importance and is contingent upon thorough history and physical examination and indicated laboratory/genetic testing. OA occurs secondary to obstruction of the male reproductive tract, and is diagnosed through a combination of history/physical examination, laboratory testing, genetics (CFTR for congenital OA), and imaging studies. NOA (which includes primary testicular failure and secondary testicular failure) is differentiated from OA by clinical assessment (testis consistency/volume), laboratory testing (FSH), and genetic testing (karyotype, Y chromosome microdeletion, or specific genetic testing for hypogonadotropic hypogonadism). For obstructive azoospermia, management includes microsurgical reconstruction when feasible using microsurgical vasovasostomy or vasoepididymostomy. Microsurgical epididymal sperm aspiration with in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection (IV F/ICSI) is utilized for those cases not amenable to reconstruction. NOA management includes medical management for congenital hypogonadotropic hypogonadism and microdissection testicular sperm extraction with IV F/ ICSI for appropriate candidates based on laboratory/genetic testing. Overall, this important review provides an updated summary of the most recent available literature describing etiology, diagnosis, and management of azoospermia.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI