مقالات ترجمه شده

رغبت به هشت ماده جدید روانگردان قبل و بعد از برنامه ریزی

عنوان فارسی

رغبت به هشت ماده جدید روانگردان قبل و بعد از برنامه ریزی


عنوان لاتین

The interest in eight new psychoactive substances before and after scheduling

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2595
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Drug and Alcohol Dependence
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

سابقه و هدف: در سالهای اخیر، مصرف تفریحی مواد روانگردان جدید (NPS) افزایش یافته است. NPS به عنوان یک تهدید برای سلامت عمومی محسوب می شود و واکنش اصلی برای این تهدید، این است که خرید و فروش این مواد، غیر قانونی باشد. در سوئد، در طول 5 سال گذشته، 62 ماده جدید به عنوان مواد مخدر طبقه بندی شده اما شناخت اثرات ساخت یک ماده خاص غیر قانونی، به مقدار کمی است. هدف از این کار مطالعه کردن این مساله است که چگونه وضعیت قانونی بر علاقه و رغبت به NPS در سوئد تأثیر می گذارد. روشها: 45000 پست در یک انجمن اینترنتی سوئدی (Flashback Forum) مربوط به 8 NPS (MDPV، Methylone، 4-MEC، 4-HO-MET، MXE، 6-APB، AH-7921 و 3- MMC) به منظور تعیین شاخص-های وابسته به زمان رغبت به این مواد، ساخته شده است. تحلیل مداخله ای برای بررسی تأثیر وضعیت قانونی در مورد علاقه انجمن، مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: برای همه هشت ماده، فعالیت در انجمن (اندازه گیری شده به عنوان تعداد پست در روز)، یک کاهش شدید در اطراف زمان طبقه بندی را نشان داد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که در هفت تا از هشت مورد، کاهش فعالیت به دلیل وضعیت قانونی مواد، می باشد. نتيجه گيری: وضعيت قانونی مواد، تأثير قابل توجهي بر علاقه به مواد دارد. معیار جدید مورد استفاده برای ردیابی علاقه به NPS خاص می تواند یک ابزار مفید برای پیروی از روند استفاده مواد در تقریب در زمان واقعی باشد.

چکیده لاتین

Background: In recent years the recreational use of new psychoactive substances (NPS) has increased. NPS are considered a threat to public health and the main response to this threat is to make the selling and buying of these substances illegal. In Sweden, during the last 5 years, 62 new substances have been classified as narcotics but little is known of the effects of making a particular substance illegal. The aim of this work is to study how legal status influences the interest in NPS in Sweden. Methods: Forty-five thousand posts made in a Swedish Internet discussion forum (Flashback Forum) related to eight NPS (MDPV, Methylone, 4-MEC, 4-HO-MET, MXE, 6-APB, AH-7921, and 3-MMC) were used to derive time-dependent measures of interest in these substances. Intervention analyses were used to investigate the effects of legal status on the forum interest. Results: For all eight substances the activity on the forum (measured as number of posts per day) showed a drastic decrease around the time of classification. The statistical analysis showed that in seven of eight cases, the drop in activity could be accounted for by the legal status of the substances. Conclusions: The legal status of the substances was shown to have a substantial effect on the interest in the substances. The novel measure used to trace the interest in particular NPS could be a useful tool to follow trends in substance use in almost real-time.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI