مقالات ترجمه شده

مطالعه طولی ارتباط بین بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری و دستاوردهای تحصیلی در سن 11 سالگی

عنوان فارسی

مطالعه طولی ارتباط بین بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری و دستاوردهای تحصیلی در سن 11 سالگی


عنوان لاتین

A longitudinal study of the association between inattention, hyperactivity and impulsivity and children's academic attainment at age 11

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2581
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Learning and Individual Differences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پیشینه: ارتباط بین بی توجهی و بیش فعالی/تکانشگری و نتایج ضعیف تحصیلی به خوبی مشخص شده است. امکان دارد که کودکان دارای مشکلات خفیف تشخیص داده نشوند اما هنوز هم ممکن است در معرض خطر نتایج ضعیف تحصیلی باشند. اهداف: بررسی کردن ارتباط بین پیوستار بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری در سن پنج سالگی و دستاورد تحصیلی در سن 11 سالگی. نمونه: نمونه شامل 46،369 کودک از 1812 مدرسه ابتدایی در انگلستان بود. روشها: خواندن و ریاضیات در شروع مدرسه ارزیابی شد. معلمان رفتار کودک را در پنج سالگی درجه بندی کردند. توانایی خواندن انگلیسی و ریاضیات در سن 11 سالگی ارزیابی شد. نتایج: یک ارتباط مستقیم منفی قابل توجه بین شدت رفتار بی توجهی در سن 5 سالگی و دستاوردها در سن 11 سالگی پیدا شد. بیش فعالی ارتباط معناداری با دستاوردها نداشت اما تکانش گری به صورت ضعیف اما مثبت با دستاوردها مرتبط بود. این ارتباطها در نمرات تمام حوزه های رفتار، وجود داشت. نتیجه گیری: بررسی پیوستار نشانه ها، تلویحات مهمی برای معلمان دارد؛ مخصوصاً در مورد کودکان دارای بی توجهی خفیف که ممکن است مشکلاتشان تشخیص داده نشود.

چکیده لاتین

Background: The link between inattention and hyperactivity/impulsivity and poor academic outcomes is well established. Children with mild difficulties can go unnoticed yet may be at risk of poor academic outcomes. Aims: To investigate the link between a continuum of inattention, hyperactivity and impulsivity at age five and academic attainment at age 11. Sample: The sample comprised 46,369 children from 1812 English primary schools. Methods: Reading andmathematicswhen starting school. Teachers rated behaviour at age five. English andmathematics were assessed at age 11. Results: A substantive negative direct relationshipwas found between the severity of inattentive behaviour at age 5 and attainment at age 11. Hyperactivitywas not significant but impulsivity wasweakly but positively associated with attainment. These relationships applied across the whole range of behaviour scores. Conclusions: Investigation of the continuumof symptoms has important implications for the teachers; particularly for those children with mild inattention whose difficulties may go unnoticed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI