مقالات ترجمه شده

احساس گناه میان فردی و دارک تریاد

عنوان فارسی

احساس گناه میان فردی و دارک تریاد


عنوان لاتین

Interpersonal Guilt and the Dark Triad

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2580
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله Personality and Individual Differences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تحقیقات بر روی دارک تریاد که مربوط به شخصیت است از ین عقیده که ماکیاولیسم، ‌خودشیفتگی و جامعه‌ ستیزی از هم متمایز هستند اما ویژگی‌های مشترکی دارند حمایت می‌کند. این مطالعه در مورد ارتباط بین هر یک از سه مشخصه دارک تریاد و نمرات پرسشنامه احساس گناه میان فردی (IGQ: اکانر، بری، ویس، باش و سامپسون، 1997)، تحقیق کرده است. یافت شده که هر یک از سه مشخصه دارک تریاد، رابطه منفی معنی دار با بازماندگی و احساس گناه مسئولیت توانای کامل دارد. جالب توجه است که یافت شد، ارتباط بین ماکیاول گرایی و جامعه ستیزی با احساس نفرت از خود به طور مثبت معنی دار است در حالی که ‌خودشیفتگی با نفرت از خود به طور منفی در ارتباط است. ماکیاولی گرایی و تنفر از خود با واسطه‌ی نشخوار فکری به هم مرتبط هستند در حالی که ارتباط بین جامعه ستیزی و تنفر از خود فقط اندکی وابسته به نشخوار فکری است. تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که خودشیفتگی، جامعه ستیزی و نشخوار فکری هرکدام به طور معنی داری پیش بینی کننده‌ی احساس تنفر از خود هستند، و ماکیاول گرایی و ‌خودشیفتگی پیش بینی کننده‌ی احساس گناه بازماندگی، و جامعه ستیزی و نشخوار فکری پیش بینی کننده مسئولیت پذیری همه جانبه هستند. این نتایج حمایت‌های دیگری را از این عقیده که دارک تریاد در ذات متمایز اما به هم مرتبط هستند را فراهم می‌کند. آن‌ها همچنین بینش بزرگ‌‌تری را برای رفتارهای وابسته به ویژگی‌های ضد اجتماعی غیر قابل تشخیص پیشنهاد می‌کنند.

چکیده لاتین

Research on the Dark Triad of personality has supported the notion that Machiavellianism, narcissism, and psychopathy represent distinct but related traits. This study investigated the relation between each of the Dark Triad traits and scores on the Interpersonal Guilt Questionnaire (IGQ: O’Connor, Berry, Weiss, Bush, & Sampson, 1997). Each of the Dark Triad traits was found to have significant negative associations with survival and omnipotent responsibility guilt. Interestingly, Machiavellianism and psychopathy were found to be positively associated with self-hate guilt, while narcissism was negatively correlated with self-hate. Rumination was found to mediate the relation between Machiavellianism and self-hate, whereas the relation between psychopathy and self-hate was only partially mediated by rumination. Multiple regression analyses revealed that narcissism, psychopathy, and rumination each significantly added to the prediction of self-hate guilt, Machiavellianism and narcissism added to the prediction of survival guilt, and psychopathy and rumination added to the prediction of omnipotent responsibility guilt. These results provide further support for the distinct but related nature of the Dark Triad. They also offer greater insight into the behaviours associated with these subclinical antisocial tendencies.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI