مقالات ترجمه شده

اثر عکس العمل شناسی پای مورد استفاده در زنان بین 40 تا 60 ساله روی شکایت از وازوموتور و کیفیت زندگی

عنوان فارسی

اثر عکس العمل شناسی پای مورد استفاده در زنان بین 40 تا 60 ساله روی شکایت از وازوموتور و کیفیت زندگی


عنوان لاتین

The effect of foot reflexology applied to women aged between 40 and 60 on vasomotor complaints and quality of life

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2570
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Complementary Therapies in Clinical Practice
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

هدف: اين مطالعه با هدف تعيين اثرات عکس العمل شناسی پای مورد استفاده در زنان شاکي از وازوموتور و کيفيت زندگي انجام شده است. روش ها: یک مطالعه کنترل شده تصادفی با 120 زن انجام شد. گروه آزمایش تحت درمان عکس العمل شناسی پا قرار گرفتند در حالیکه گروه شاهد یک ماساژ پای غیر اختصاصی دریافت کردند. يافته ها: ميانگين نمرات برای گرفتگي، عرق و عرق شبانه در گروه عکس العمل شناسی، بعد از کاربرد کمتر از گروه شاهد بود؛ و تفاوت بین گروه ها از لحاظ آماری معنی دار بود (p < 0.001). > p). ميانگين نمرات زير گروه هاي MENQOL در هر دو گروه پس از کاربرد بهبود يافت (p < 0.001). در دامنه جنسی نیز بهبودی معنی داری در گروه عکس العمل شناسی وجود داشت (p < 0.05) اما در گروه کنترل بهبودی یافت نشد (p > 0.05). نتيجه گيري: نتايج نشان داد که عکس العمل شناسی ممکن است در کاهش مشکلات وازوموتور و افزايش کيفيت زندگي زنان در دوره يائسگي موثر می باشد.

چکیده لاتین

Purpose: This study aims to identify the effects of foot reflexology applied to women on their vasomotor complaints and quality of life. Methods: A randomised controlled study was conducted with 120 women. The experimental group received foot reflexology treatment, while the control group received nonspecific foot massage. Results: The mean scores for hot flashes, sweats, and night sweats, were lower in the reflexology group than the control group after the practice; and the difference between the groups was statistically significant (p < 0.001). The mean scores for the sub-groups of the MENQOL demonstrated improvements in both groups after the application (p < 0.001). As for the sexual domain, there was a significant improvement in the reflexology group (p < 0.05), but no improvements were found in the control group (p > 0.05). Conclusion: Results showed that reflexology might be effective in decreasing vasomotor problems and increasing quality of life in women in the menopausal period.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI