مقالات ترجمه شده

آموزش به نوجوانان باردار در ترکیه پیش از تولد نوزاد: سازگاری پیش از تولد، سازگاری پس از زایمان و درک نوزاد

عنوان فارسی

آموزش به نوجوانان باردار در ترکیه پیش از تولد نوزاد: سازگاری پیش از تولد، سازگاری پس از زایمان و درک نوزاد


عنوان لاتین

Antenatal Education on Pregnant Adolescents in Turkey: Prenatal Adaptation, Postpartum Adaptation, and Newborn Perceptions

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2560
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله Asian Nursing Research
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف: این مطالعه کارآزمایی بالینی به منظور ارزیابی تاثیر آموزش پیش از تولد بر سازگاری قبل از تولد و پس از زایمان و درک نوزاد در میان زنان باردار نوجوان صورت گرفته است. روش‌ها: یک دستیار تحقیقاتی در مرکز بهداشت خانواده و در خانه شرکت‌کنندگان با نوجوانان باردار ملاقات نمود. 70 نوجوان باردار (35 نفر در گروه آزمایش، و 35 نفر در گروه کنترل) از طریق نمونه‌برداری تصادفی ساده انتخاب شدند. آموزش‌های قبل از تولد به گروه آزمایش ارائه شد، در حالی که گروه کنترل صرفا تحت اقدامات مراقبتی معمولی قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه خودارزیابی پیش از تولد (PSEQ)، پرسش‌نامه خودارزیابی پس از زایمان (PPSEQ)، و مقیاس درک نوزاد (NPI) استفاده شد. یافته‌ها: مشخص گردید که گروه آزمایش که آموزش‌های پیش از تولد را دریافت نموده بود، در مقایسه با گروه کنترلی دارای میانگین امتیاز PSEQ کل کمتری بود (83/17 ± 86/159 در مقایسه با 62/15 ± 94/133). با مقایسه این دو گروه، مشخص گردید که گروه آزمایش در روز اول، هفته اول، و هفته دوم، دارای میانگین امتیاز PPSEQ کمتری نسبت به گروه کنترلی بود، که سطوح بالاتر سازگاری پس از زایمان را نشان می‌داد (p=0.017، p=0.009، p=0.029). نتیجه‌گیری: مشخص گردید که سطح سازگاری پیش از تولد در گروه آزمایش که آموزش‌های قبل از تولد دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل بیشتر بود و سطوح سازگاری پس از زایمان در گروه آزمایش در اولین روز، و اولین و دومین هفته پس از زایمان (به جز هفته چهارم پس از زایمان) به میزان قابل توجهی بالاتر بود. هیچ‌گونه اختلاف معناداری بین گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر یافته‌های NPI وجود نداشت.

چکیده لاتین

Purpose: This clinical trial study was planned in order to evaluate the effect of antenatal education on antenatal and postpartum adaptation and newborn perceptions among adolescent pregnant women. Methods: A research assistant met with pregnant adolesencents in a Family Health Center and at the participants' homes. The sample included 70 pregnant adolescents (35 in experimental group, 35 in control group) chosen through simple random sampling. The experimental group received antenatal eduation, whereas the control group merely had routine surveillance. As for data collection tools, the Prenatal Self Evaluation Questionnaire (PSEQ), the Postpartum Self Evaluation Questionnaire (PPSEQ) and the Newborn Perception Scale (NPI) was used. Results: We found that the experimental group who received antenatal education had a lower mean total PSEQ score (133.94 ± 15.62) compared to the control group did (159.86 ± 17.83). In the comparsion of the two groups, we found that the experimental group had lower mean total PPSEQ scores on the first postpartum day, first postpartum week and second postpartum week compared to the control group did, indicating higher levels of postpartum adaptation (p ¼ .017, p ¼ .009, p ¼ .029). Conclusion: We determined that the level of prenatal adaptation was higher in the experimental group, which received antenatal education, than in the control group and that levels of postpartum adaptation was significantly higher in the experimental group on the first postpartum day and the first and second postpartum weeks but not on the fourth postpartum week. There were no significant differences between the experiment and control groups in terms of NPI results.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI