مقالات ترجمه شده

تفکر فراتر از Basel III: راهکارهای ضروری برای سرمایه و نقدینگی

عنوان فارسی

تفکر فراتر از Basel III: راهکارهای ضروری برای سرمایه و نقدینگی


عنوان لاتین

1 THINKING BEYOND BASEL III: NECESSARY SOLUTIONS FOR CAPITAL AND LIQUIDITY

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 2538
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Financial Market Trends
نشریه OECD
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در مطالعات قبلی، OECD مشخصه اصلی بحران مالی را شناسایی نموده است بصورتی که موسسات بسیار بزرگ با عدم رونق مالی در معرض ریسک بیش از حد، ورشکستگی ناشی از ریسک بیماری اقتصادی و قراردادی، عدم وجود یکپارچگی مقررات و نظارت و فقدان رژیم های قطعنامه ای کارآمد قرار گرفتند، این مقاله بررسی می نماید که چگونه پیشنهادات Basel III به این مسائل می پردازد و به کاهش احتمال یک بحران مالی دیگر مانند بحران های فعلی کمک می کند. پیشنهادات سرمایه Basel III دارای المان های (عناصر) بسیار سودمند، به ویژه نسبت اهرمی ، بافر سرمایه و پیشنهاداتی برای تقابل با پروسیکلیکال از طریق تدارک پویا مبتنی بر زیان های مورد انتظار می باشند. با این حال، این گزارش نیز برخی از نگرانی های اصلی را گزارش می دهد. به عنوان مثال، Basel III به درستی به بیشترین مسائل مقررات اساسی نمی پردازد و ایجاد هر سیستم مالی به نسبت مشابه به تعهدات عمل نمی کند. این مساله دارای پیامدهای بسیاری برای فرآیند اصلاحات، از جمله اصلاح ساختار فرآیند نظارت و تنظیم مقررات است و اینکه آیا سیستم بانکی (بانکداری) سایه باید در چارچوب قانونی قرار گیرد و اگر چنین است، چگونه می باشد. در نهایت، تغییرات در چارچوب دارایی با ریسک وزن دهی کلی پیشنهاد شده است که با مسائل غلظت (تمرکز) مقابله می نماید.

چکیده لاتین

In previous studies, the OECD has identified the main hallmarks of the crisis as too-big-to-fail institutions that took on too much risk, insolvency resulting from contagion and counterparty risk, the lack of regulatory and supervisory integration, and the lack of efficient resolution regimes. This article looks at how the Basel III proposals address these issues, helping to reduce the chance of another crisis like the current one. The Basel III capital proposals have some very useful elements, notably a leverage ratio, a capital buffer and the proposal to deal with pro-cyclicality through dynamic provisioning based on expected losses. However, this report also identifies some major concerns. For example, Basel III does not properly address the most fundamental regulatory problem that the ‘promises’ that make up any financial system are not treated equally. This issue has many implications for the reform process, including reform of the structure of the supervision and regulation process and whether the shadow banking system should be incorporated into the regulatory framework and, if so, how. Finally, modifications in the overall risk-weighted asset framework are suggested that would deal with concentration issues.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI