مقالات ترجمه شده

روش میدان نزدیک تحلیل دینامیک سازه های قرارگرفته برروی خاک های نرم ازجمله اندرکنش غیرکشسان خاک سازه

عنوان فارسی

روش میدان نزدیک تحلیل دینامیک سازه های قرارگرفته برروی خاک های نرم ازجمله اندرکنش غیرکشسان خاک سازه


عنوان لاتین

The near-field method for dynamic analysis of structures on soft soils including inelastic soil–structure interaction

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2450
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله Soil Dynamics and Earthquake Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مسئله تحلیل اندرکنش سازه خاک با روش مستقیم مورد مطالعه قرار گرفته است. روش مستقیم شامل مدلسازی صریح خاک محصورکننده بستر یا پایه و سازه قرار گرفته بر روی خاک است. برای محیط خاک، معمولاً روش خطی معادل سنتی با یک مدول برشی کاهش یافته و یک نسبت میرایی افزایشی برای خاک مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال این روش در نزدیکی فونداسیون که درآنجا رفتار خاک به دلیل وجود تنش های بزرگ به شدت غیرخطی است کار نمی کند. این تحقیق یک روش خطی معادل اصلاحی را با کاهش بیشتر مدول برشی خاک در میدان نزدیک فونداسیون پیشنهاد می کند که به اعتبارسنجی استفاده از روش خطی معادل می انجامد. برای سازه های کوتاه، میانگین و بلند منظم قرارگرفته برروی چنین خاک های نرمی، مجموعه ای از تحلیل-های تاریخچه زمانی دینامیک با استفاده از ثبت زمین لرزه های مقیاس بندی شده در یک طیف طراحی نمونه پیاده سازی شده و پاسخ های سازه ای غیرخطی برای فرضیات مختلف رفتارخاکی همچون مور-کلمب الاستوپلاستو، خطی معادل سنتی و روش خطی معادل اصلاحی پیشنهادی مقایسه شده اند.

چکیده لاتین

The problem of soil–structure interaction analysis with the direct method is studied. The direct method consists of explicitly modeling the surrounding soil to bedrock and the structure resting on the soil. For the soil medium, usually the traditional equivalent linear method with a reduced shear modulus and an increased damping ratio for the soil is used. However, this method does not work in the vicinity of foundation where the soil behavior is highly nonlinear because of presence of large strains. This research proposes a modified equivalent linear method with a further reduction of the soil shear modulus in the near-field of foundation that results in validity of using the equivalent linear method throughout. For regular short, intermediate and tall structures resting on such soft soils, a series of dynamic time-history analysis is implemented using earthquake records scaled to a sample design spectrum and the nonlinear structural responses are compared for different assumptions of soil behavior including the elasto-plastic Mohr–Coulomb, the traditional equivalent linear, and the proposed modified equivalent linear method.This analysis validates the proposed method.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI