مقالات ترجمه شده

یدیده کردن الکتروشیمیائی متیل آرن ها از طریق حد واسط N-هیدروکسی فتال ایمید و مقایسه با عامل دار کردن C-H با شروع از انتقال الکترون

عنوان فارسی

یدیده کردن الکتروشیمیائی متیل آرن ها از طریق حد واسط N-هیدروکسی فتال ایمید و مقایسه با عامل دار کردن C-H با شروع از انتقال الکترون


عنوان لاتین

N‑Hydroxyphthalimide-Mediated Electrochemical Iodination of Methylarenes and Comparison to Electron-Transfer-Initiated C−H Functionalization

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2428
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Journal of the American Chemical Society Communication
نشریه American Chemical Society
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

برای یددار کردن بنزیلی انتخابی متیل آرن ها، یک روش الکتروشیمیائی ایجاد شده است. واکنش ها، اولین کاربرد N-هیدروکسی فتال ایمید را بعنوان حدواسط الکتروشیمیائی در اکسایش C-H به فرآورده های بدون اکسیژن، نشان می دهد. این روش، مبنائی برای بنزیله کردن مستقیم (در محیط) یا تبعی نوکلئوفیل های متعدد توسط واکنشگرهای آلکیله کننده متیل آرن ها، ارائه می کند. در روند یددار کردن C-H، مکانیسم انتقال اتم هیدروژن موجب می شود، اکسایش C-H با حداقل وابستگی به خواص الکترونی واکنش دهنده و در پتانسیل های الکترودی، 0.5-1.2V کم تر از اکسایش الکتروشیمیائی مستقیم C-H پیش رود.

چکیده لاتین

An electrochemical method has been developed for selective benzylic iodination of methylarenes. The reactions feature the first use of N-hydroxyphthalimide as an electrochemical mediator for C−H oxidation to nonoxygenated products. The method provides the basis for direct (in situ) or sequential benzylation of diverse nucleophiles using methylarenes as the alkylating agent. The hydrogen-atom transfer mechanism for C−H iodination allows C−H oxidation to proceed with minimal dependence on the substrate electronic properties and at electrode potentials 0.5−1.2 V lower than that of direct electrochemical C−H oxidation.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI