مقالات ترجمه شده

ساخت الاستومرهای ترموپلاستیک کامپوزیت نانولوله کربن چند دیواره ای پیوندیافته با کوپلیمر پر شده با MWCNTهای اصلاح نشده به عنوان نانوپرکننده اضافی برای بهبود قابل توجه هدایت پذیری الکتریکی و خصوصیات مکانیکی

عنوان فارسی

ساخت الاستومرهای ترموپلاستیک کامپوزیت نانولوله کربن چند دیواره ای پیوندیافته با کوپلیمر پر شده با MWCNTهای اصلاح نشده به عنوان نانوپرکننده اضافی برای بهبود قابل توجه هدایت پذیری الکتریکی و خصوصیات مکانیکی


عنوان لاتین

Fabrication of Copolymer-Grafted Multiwalled Carbon Nanotube Composite Thermoplastic Elastomers Filled with Unmodified MWCNTs as Additional Nanofillers To Significantly Improve Both Electrical Conductivity and Mechanical Properties

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 2424
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

مواد نانوساختاری توجه ویژه ای را در دهه های اخیر به دلیل محدوده وسیع کاربردهای بالقوه خود در بسیاری حوزه ها جلب نموده اند. در این پژوهش، الاستومرهای ترموپلاستیک کامپوزیت هدایت پذیر (CTPE) جدید با استفاده از الاستومررهای ترموپلاستیک کامپوزیت نانولوله کربن چند دیواره ای (MWCNT) پیوندیافته با کوپلیمر پر شده با مقادیر مختلف MWCNT اصلاح نشده به عنوان پرکننده اضافی ساخته شده است. اندازه گیری های رئولوژیکی و تست های هدایت پذیری الکتریکی به ترتیب به منظور بررسی ویسکوالاستیسیته و رفتار نفوذ الکتریکی این CTPEها انجام می پذیرند. ادغام MWCNT های اصلاح نشده قادر به افزایش قابل ملاحظه هدایت پذیری الکتریکی این CTPEها بوده، و آستانه نفوذ هدایت پذیری الکتریکی به میزان 0.34 wt% تعیین می گردد. ویژگی های مکانیکی ماکروسکوپیک این CTPEها را می توان به راحتی با محتوای MWCNT اصلاح نشده تنظیم نمود؛ به عنوان مثال، رفتار فشار سخت شوندگی را می توان با ادغام MWCNTهای اصلاح نشده بطور قابل ملاحظه ای افزایش داد. این مفهوم طراحی می تواند به سایر سیستم های الاستومری کامپوزیت هدایت پذیر تعمیم یابد.

چکیده لاتین

Nanostructured materials have attracted tremendous attention in past decades owning to their wide range of potential applications in many areas. In this study, novel conductive composite thermoplastic elastomers (CTPEs) were fabricated by using a copolymer-grafted multiwalled carbon nanotube (MWCNT) composite thermoplastic elastomer filled with varied amounts of unmodified MWCNTs as additional nanofillers. Rheological measurements and electrical conductivity tests were performed to investigate the viscoelasticity and electrical percolation behavior of these CTPEs, respectively. The incorporation of unmodified MWCNTs can significantly increase the electrical conductivity of these CTPEs, and the electrical conductivity percolation threshold was determined to be 0.34 wt %. The macroscopic mechanical properties of these CTPEs can be conveniently adjusted by the content of unmodified MWCNTs; for example, the strain-hardening behavior can be significantly enhanced with the incorporation of unmodified MWCNTs. This design concept can be generalized to other conductive composite elastomeric systems.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI