مقالات ترجمه شده

یک مدل سینتیکی برای مرحله ی اول بهبود PYGAS

عنوان فارسی

یک مدل سینتیکی برای مرحله ی اول بهبود PYGAS


عنوان لاتین

A KINETIC MODEL FOR THE FIRST STAGE OF PYGAS UPGRADING

مشخصات کلی

سال انتشار 2007
کد مقاله 2417
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Brazilian Journal of Chemical Engineering
نشریه abeq
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پیرولیز بنزین – PYGAS – یک محصول با نقطه ی جوش متوسط از بخار نفتا است که با عدد اکتان بالا و مقادیر زیاد آروماتیک/غیراشباع کراکینگ می شود. به دلیل نگرانی در پایداری، PYGAS باید در دو مرحله آب گیری شود. مرحله ی اول از یک تبدیل ضعیف با بستر Trickle برای زدودن بسیاری از واکنش دهنده ها (استایرن، دی ان ها و الفین ها) قبل از مرحله ی دوم استفاده می شود، در مرحله ی دوم الفین های باقی مانده و سولفوره شده در فاز گازی به طور کامل آب گیری می شوند. این تحقیق شبکه ی واکنش و مدل سینتیکی دو فازی برای مرحله ی اولِ بهبود PYGAS را بیان می کند. تخمین غیرخطی برای تنظیم مدل، با اطلاعات سینتیکی بدست آمده در مقیاس نهایی آب گیری با بستر Trickle و با کاتالیست تجاری Pd-Al2O3 انجام شده است. آزمایش های نمونه گیری مستقیم برای مطالعه ی اثر متغیرها – دما و سرعت فضایی – در تبدیل استایرن، دی ان و الفین انجام شده است.

چکیده لاتین

Pyrolysis gasoline – PYGAS – is an intermediate boiling product of naphtha steam cracking with a high octane number and high aromatic/unsaturated contents. Due to stabilization concerns, PYGAS must be hydrotreated in two stages. The first stage uses a mild trickle-bed conversion for removing extremely reactive species (styrene, dienes and olefins) prior to the more severe second stage where sulfured and remaining olefins are hydrogenated in gas phase. This work addresses the reaction network and two-phase kinetic model for the first stage of PYGAS upgrading. Nonlinear estimation was used for model tuning with kinetic data obtained in bench-scale trickle-bed hydrogenation with a commercial Pd/Al2O3 catalyst. On-line sampling experiments were designed to study the influence of variables – temperature and spatial velocity – on the conversion of styrene, dienes and olefins.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI